Laul Veliselt

Velise asunduse küla ei erinenud teistest valla asundusküladest. Omapära oli Päärdus, kus väikeseid, nii öelda käsitöökohti, oli tunduvalt rohkem. Siin olid talud täiesti keskmise suurusega. Väikekohti oli vähe, kuid ka 12-14 hektarisel talul oli raskusi ära elamisega. Hooned ehitati siiski korralikult ja põllumaad olid üldiselt head. Tegu oli ju mõisalähedaste põldudega, mis päris ilma väetamiseta polnud jäänud. Midagi nimetamisväärset siin siiski korda ei saadetud, elati harilikku põllumehe elu.

Nii Velise mõisast kui ka Salumäe talust on siiani alles maakivist karjalaudad. Kasutusel olid need ka Valgu sohvoosi ajal. Pildi paremas servas on võrdluseks sotsialismiaegne müüritöö.

Peatume siiski Salumäe talul. Tegu polnud päris tavalise taluga, mitmesuguste kombinatsioonide tulemusena oli talu suuruseks saanud üle saja hektari, seega suurim talu vallas. Kasutada olid kõik mõisaaegsed tootmishooned - laudad, tallid, küünid. Tootmine käis vaid põllul. Kui siin ei oleks suudetud midagi korda saata, oleks see ainult peremehe viga olnud. Peremees oli hakkaja ja tundis maad ning tema võimeid. Peeti siin Hollandi friisi karja, lüpsti valla talude kohta kõige rohkem piima. Head sissetulekut andis ristikuseemne kasvatus. kuna oli piima, siis peeti siin ka sigu. 
Teise valla eesrindliku taluga, Hendriku Nurme külast, teda siiski võrrelda ei saa. Esiteks oli Salumäe kolm korda suurem. Hendrikul rajati kultuurkarjamaid ja –rohumaid looduslikule pinnale, ehitati uued puhaslaudad lüpsikarjale ja sigadele. Salumäel olid korras põllud ja hooned mõisast olemas, kolmekümnendate teisel poolel ehitati siiski kanala ja alustati ainsana vallas kanapidamist. Seepärast tuleks siiski Hendriku talu esikohale tõsta, sest seal alustati täiesti tühjalt kohalt
Velise asukülas ei ole tühjaks jäänud rohkem kui Vainu väiketalu hooned. Ei ole ka lagunenud hooneid ja kõikjal elatakse edasi, kuigi noori on vähe. Küla läbib Valgu-Päärdu maantee ja siit on hõlpus kauplusse või kaugemale pääseda. Tänu sellele on ka küla säilinud.

 

Tänaseks lagunev kuivati oli samuti üks Velise mõisa ja Salumäe talu tootmishoonetest

Külas traktoreid ega viljapeksumasinaid ei olnud. Salumäel oli spetsiaalne heinaseemne peksumasin. Kaasaegsed põllutööriistad olid enamikus taludes siiski olemas

Velise kooli lapsed Velise mõisa pargis kevadisel Metsanädalal

 

Nurme talu peremees Eduard Loik tegeles talutöö kõrvalt ka äriga. Käis korv käes taludes ja ostis kanamune kokku. Kokku ostetud kauba (hiljem lisandusid liha ja vasikad) viis Rapla turule. Läksid aastad ja kolmekümnendatel oli talus juba veomasin, millega linna vahet kaupa veeti. 1940. aastal osteti ka sõiduauto. Kauplemise kõrvalt oli talu korras.

1949. aasta kevad tõi ka siia külla pöörde. Märtsikuu lõpupäevadel asutati Jõe kolhoos. Esimeheks valiti Johannes Karlson Karni talust ja arveametnikuks Vaike Laide Terema talust.
Tootmishoonete poolest oli kolhoos mõneti soodsamas olukorras, kuna endised mõisa tootmishooned olid veel korralikud.

 

Velise asunduse küla 2003. aastal:
Terema-Uuetoa - järglased elavad paigas edasi
Metsniku - majal on olnud mitmed omanikud, praegu tühi
Nurme - paigas elatakse
Uusna - tühi
Karni - järglased elavad paigas edasi
Otti - järglased elavad paigas edasi
Asu - tühi
Lillevälja - järglased elavad paigas edasi
Terema - tühi
Lepa - paigas elavad võõrad
Oja - hooned hävinud

Velise asunduse majaomanikud 1922. aastal

Nimi Omanik
Häärberi (Valitseja) maja Hans Johnson
Tall eluruumiga Ado Normus
  Tõnis Lillefeld
  Mihkel Kidra
Türmimaja elamu Aleksander Sepp
Terema sulastemaja Jüri Pirk
  Kustas Sinikas
Kilgi uus maja Jaan Terier
  Jaan Saaver
  Jetti Veiler
Nõmme saun Kustas Haak
Alama sulaste maja Adu Metsaluse
  Karl Madisson
  Jaan Plekk
  Karl Loik
  Aleksander Karlson
  August Oidram
  Vassili Karlson
Terema tornimaja Madis Rüüsson

Velise asunduse talude omanikud, suurus ja kõlvikute jaotus 1939. aastal

Talu nimi Talu nr Kinnistu nr Omanik
Terema-Uuetoa A-100 807 August Oidram
Salimäe (Sali) A-92 1161 Hans Johnson
Vaestekodu A-87   Vallavalitsus
Metsniku A-88   Rodolf Ojala
Nurme A-89 12401 Eduard Loik
Postijaam (Uusna) A-90   Johanna Madissaar
Võidula A-91 14935 Leida Johnson
Karni A-98 4461 Joann Karlson
Maatükk A-94 2826 Hans Johnson
Kudu A-95 5601 Hans Johnson
Otti A-96 5104 Anton Palm
Asu A-97 10479 Nikolai Reeder
Lillevälja A-104 4361 Anete Viljas
Põlde A-105 4363 Vassili Karlson
Vainu A-106 15847 Jüri Pirk
Terema A-146 2393 Gustav Sinikas
Lepa A-147 4362 Ado Normus
Velise meierei A-149 15671  
Oja A-126   Jüri Metsaluse

 

Talu nimi Talu suurus ha Põld ha Heinamaa ha Karjamaa ha Muu maa ha
Terema-Uuetoa 19,93 7,5 7,7 4 0,73
Salimäe 53,55        
Vaestekodu 1,83        
Nurme 12,52 8,9 3,32   0,7
Postijaam (Uusna) 17,05 9 7,25   0,8
Võidula 27,8 11 5,49 10 1,31
Karni 13,88 7,5 6,03   0,31
Maatükk 31,6        
Kudu 23,73        
Otti 25 8,5 11,59 2,33 2,58
Asu 23,41 8 11,4 3,21 0,8
Lillevälja 8,02 5,02 2,5   0,5
Põlde 5,05 2,85 2   0,2
Vainu 6 6     0,25
Terema 12,4 4,5 5,85 0,7 1,35
Lepa 22,55 10 11,75   0,82
Oja 17,6 7,3 9,6 0,7