Vana-Nurtu asuküla talud ei olnud suured. Suuremad olid vanad talud ja nagu tavaks, oli suurem nii öelda mõisasüdame talu, Vana-Rehe (rahvasuus Nurtu). Keskmiseks suuruseks jäi siiski 12-28 hektarit. 2/3 talu maast oli karjamaa ja heinamaa, viimased olid oma suuruselt enamvähem võrdsed. Heinamaad asusid kogu külal ühes tükis Ellu vahtkonna metsade keskel. 
Siin olid talumehe nuhtluseks kivid, neid oli siin samapalju kui Vanamõisa või Paisumaa külades. Põldudelt oli neid aastakümnete jooksul korjatud ja kiviaedadesse paigutatud, aga karjamaadel oli kivi kivis kinni. Põllumaad asusid omamoodi oosil, väikesel kõrgendikul, karjamaad olid madalamal ja sageli vesised. 


Küla läbiv Valgu-Nurtu maantee lõi hea võimaluse külast väljapääsuks. Enamiku talude hooned on ehitatud kahele poole teed ja nii moodustub siin vallas ainulaadne ahelküla. Hajali on küla vanad talud.
mõisahooneid jäi asunikele vähe, enamuses ehitati uued hooned. Enamuses olid rehielamud ja sinna juurde ait. Hiljem ehitati ka mõned viljaküünid. Nagu ka teistes asukülades, ei olnud ka siin märgata põllumajanduses suurt arengut. Elati tavalist põllumehe elu. Peale tavaliste põllutööriistade ei olnud külas traktorit, mootorit ega ühtegi kaasaegset viljapeksumasinat. Sügisese peksutöö tegid ära kaugemate külade masinamehed.

1949. aasta kevadel moodustasid Vana-Nurtu küla talupidajad Linda nimelise kolhoosi. Esimeheks valiti Kaasikmäe talu peremees Madis Neidre. Arveametniku ametisse sai Heindrich Parek Vana-Rehe talust. Kolhoosiga liitusid ka mitmed talud Nääri külast.
Oli üldine nähe vallas, et esimesel kolhoosisuvel olid inimesed agaralt töö juures ja veel teisegi, aga siis tuli tõrge. Majandis jäid palgad niivõrd väikeseks, et elamine muutus sellega küsitavaks ja suurte perede puhul isegi võimatuks. Noored ei leppinud sellise olukorraga ja hakati otsima võimalusi majandist ära minekuks. Neid ka leiti ja leidsid ka Vana-Nurtu inimesed. Paljusid kiskus sõda oma keerisesse ja tulemuseks oligi talude tühjaks jäämine. Paljude kunagiste talude hooned on jäägitult kadunud: Vanatoa, Saare (hoone hävis laste käest lahti pääsenud tules), Allika, Pooliku ja Kruusi. Mitmed majad on aastaid tühjad ja hakkavad lagunema: Kase, Sarapuu, Saare, Aasa ja Uue-Rehe
Ülejäänud majades elatakse, paljudes ka võõrad. kunagisi külaelanikke on järgi viies- kuues talus. Küla piirides on Velise metskonna keskus. Metskonna hoone ümber on mõisapark. Eelmise vabariigi perioodil ehitati metskonna kantselei jaoks uus hoone ja mõisahoone jäi tervenisti metsaülema korteriks. Kantseleihoone on alles ja siin elavad üürnikud.

Vana-Nurtu küla aastal 2003:
Paju - järglased elavad edasi
Kase - majas elavad võõrad
Vanarehe - järglased elavad paigas edasi
Kruusi - hävinud

Mäe - võõraste käes suvilana
Palu-Kõrtsu - järglased elavad edasi

Saare - põles 1971. aastal
Allika - hävinud
Uue-Rehe - võõraste käes
Vana-Rehe - järglaste käes, pidevalt siin ei elata
Vanatoa - hävinud
Otsa - suvila, võõraste käes
Uuetoa - paigas elatakse pidevalt
Saaremetsa - järeltulijad elavad paigas pidevalt
Sarapuu - põlenud
Aasa - hävinud
Vahtramäe - võõrad elavad paigas pidevalt
Lepiku - sama
Kuusiku - võõraste käes suvilaks
Pooliku - hävinud
Kaasikmäe - järglased elavad paigas edasi
Sarapiku - sama

Kunagine Vana-Nurtu mõis (hilisem Velise metskond) ja iidne tamm

 

Vana-Nurtu küla majavaldajad 1922. aastal

Talu nimi Talu/Saun Omanik
Uusrehe talu Jaan Testan
Metsniku koht Peeter Käru
Vana-Nurtu talu Jaan Jaakson
Uuetoa maja Hans Jair
    Madis Jürgens
Vana-Rehe talu Jaan Jeets
    Jüri Lemvald
Allika talu Jaan Valdek
Kaasikmäe saun Ado Piisang
Lepiku talu Hans Veedam
Kaasikmäe talu Ado Poltov
Pooliku talu Mihkel Poltov
Ellu metsavahi koht Johannes Isakõnnu
Palu-Kõrtsu koht Jaan Maasing
    Tõnis Tonna
    Villem Viit

Hilisem Vana-Nurtu küla oli segaküla, kus osa oli vanu, juba mõisa ajal eksisteerinud talusid nagu Kaasikmäe, Pooliku, Allika ja Lepiku. Suurem osa olid hilisemad Nurtu mõisa maadele rajatud asundustalud.

Vana-Nurtu küla talude omanikud, suurus ja majavaldajad 1939. aastal

Talu nimi Talu nr Kinnistu nr Omanik
Paju A-10 872 Jüri Lemvald
Kase A-19 11000 Mari Seebu
Vanarehe A-6 12133 Jaan Jeets
Kruusi A-141 2273 Mari Tonna
Mäe A-142 2208 Villem Viit
Palu-Kõrtsu A-140 6297 Jaan Naaser
Saare A-17 7513 Mihkel Runtel
Uudismaa koht A-38   Kristjan Aulik
Allika A-2 4124 Ado Valdek
Uue-Rehe A-13 2270 Juhan Jaakson
Vana-Rehe A-8 5928 Jaan Jaakson
Vana-Toa A-137 9227 Mihkel Luha
Otsa A-14 8401 Ants Volasberg
Uuetoa A-7 787 Hans Jair
Saaremetsa A-5 1381 Ernst Luha
Sarapuu A-11 4834 Jaan Koch
Aasa A-18 1670 Mihkel Kroll
Vahtramäe A-21 2778 Madis Jürgenson
Lepiku A-4 1450 Mihkel Saaver
Kuusiku A-23 11834 Ado Piisang
Pooliku A-3   Johannes Jair
Kaasikmäe A-1   Madis Neidre

 

Talu nimi Talu suurus ha Põld ha Heinamaa ha Karjamaa ha Muu maa ha
Paju 18,39 6,5 2,18 9,22 0,49
Kase 18,77 3,15 9,47 0,08  
Vanarehe 16,81 3,44 7,83 4,94 0,6
Kruusi 18,85 4,63 10,39 3,2 0,63
Mäe 17,8 7,44 5 4,1 1,26
Palu-Kõrtsu 19,45 5 9,08 5  
Saare 18,37 5,56 6,34 5,96 0,52
Uudismaa koht 12,54   12,54    
Allika 35,81 10,73 13,87 9,5 1,71
Uue-Rehe 30,55 9 13,16 7,7 0,69
Vana-Rehe 42,01 12,01 13,65 15,8 0,55
Vana-Toa 21,91 3,35 6,37 11,63 0,55
Otsa 28,27 7,69 14,65 5 0,93
Uuetoa 25,03 6 8,64 9,61 0,78
Saaremetsa 24,09 6,52 9,72 7,7 0,15
Sarapuu 20,67 5,5 5,84 8,3 1,03
Aasa 13,27 2,24 5,56 3,99 0,48
Vahtramäe 12,53 4,13 4,44 3,86 0,1
Lepiku 15 3,58 5,74 4,9 0,78
Kuusiku 14,69 1,46 4,53 8,54 0,06
Pooliku 22,01 2,5 7,99 10,87 0,65
Kaasikmäe 34,85 8,22 11,45 14,01 1,17