Raikküla-Raela VT ühing registreeriti 27. märtsil 1934. a. Juhatuse asukoht Raikküla vallas Harjumaal. Ühingu tegevuspiirkonnaks olid Raikküla valla põhjaosas asuvad Raela, Allika, Asunduse ja Kaigepere külad. Enne iseseisva ühingu registreerimist ja tegevuse alustamist tegutses Raelas Raikküla vabatahtliku tuletõrje ühingu jaoskond. Raela vabatahtliku tuletõrje ühingu esimeheks oli J. Siilaste (ka Sillaste), kirjatoimetajaks J. Pürkop ja peameheks J. Uudelt.

Siitpeale tegutses Raikküla vallas kaks vabatahtlikku tuletõrje ühingut. Raela ühing oli oma liikmete arvu vähesusele vaatamata, väga teotahteline. Asuti kohe ümber ehitama üht Raikküla mõisa kivist kõrvalhoonet seltsimajaks. Ehitamine võttis küll aega ja jätkus veel peale liitumist Raikküla vabatahtliku tuletõrje ühinguga, aga lõpuks saadi ikkagi omas majas pidusid ja koosolekuid pidada. Raela ühingu juures alustas tööd ka kohe naissalk, mis peale liitumist kujunes Raikküla ühingu naisrühma tuumikuks, mille ümber kogunesid aktiivsed naised Lipa ja Metsküla kogudest ning hiljem ka Kabalast.

Naisjaoskonna hingeks oli Erika Otsak, kes hiljem oli ka Raikküla ühingu naisrühma vanemaks. Nimetada tuleks veel Aliide Sillastet, Leida ja Marie Saaristeid, Alice Soometsa, Elviine Jalvistot jt.

“Riigi Teatajas” nr. 85 1926. a. ilmunud tuletõrje seaduse muutmise ja täiendamise seaduse § 9 nägi ette, kui valla piires tegutses mitu tuletõrje ühingut või komandot, siis alluvad need tulekahju juures ühele kohalikule omavalitsuse poolt määratud juhatajale või tema asemikule. Selle seaduse alusel määraski Raikküla vallavolikogu oma otsusega 21. dets. 1935. a. tulekahjude korral juhatajaks Raikküla VT ühingu peamehe Joh. Tamme ja asemikuks Raela VT ühingu esimehe Jaan Uudelti.

Pole teada, kas selle seaduse rakendamine või veel midagi muud, viis Raela ühingu liikmed mõttele, liituda Raikküla VT ühinguga. Ja juba 22. dets. 1936. a. liitumisleping kinnitatigi. Samal peakoosolekul valiti juba uus juhatus ja esimees. Esimeheks valiti Raikküla ühingule endise Raela ühingu peamees Jaan Uudelt, kes sellele kohale ikka ja jälle tagasi valiti ja juhtis Raikküla VT ühingu tööd 12 aastat väga tulemusrikkalt. Saavutada vabariigi tuletõrje seas teine koht, see nõudis tööd ja järjekindlust. Pealegi võistlesid kõik ühes kategoorias, nii maa kui linnade ühingud.