Kuigi Valgu Haridusringi “Valgus” tegevus paistis olevat küllaltki sisutihe oli selles siiski midagi vajaka. Ei olnud seda, mida vajasid perenaised ja noorikud. Taheti õppida kuduma, õmblema, maitsvaid toite keetma ja valmistama. Selles osas ei pakkunud Haridusring midagi.

Seepärast tulidki Valgu naised mõttele asutada naistele oma selts, päris naiste jaoks. 1932. aastal sai mõte teoks ja Valgusse asutati Valgu Maanaiste Selts. Seltsi mõte sai alguse Veski küla Mäe talust. Siit olid pärit teisedki mitmed eesrindlikud kavatsused, plaanid ja ettevõtmised. Perenaine Triinu Lauter leidis mõttele kaaslasi nagu õpetaja Milla Spuul ja teisigi. Mäe talu perenaine oli Mihkel Lauteri abikaasa. Viimase tegevusest seltsides on eespool juttu olnud.

Külmtoidu valmistamise kursusest osavõtjad jaanuaris 1934. a.
Ees all: Hilda Valdek, Salme Nakmann, Aglaida Kornak.
Istuvad: Aliide Maasing, Anni Vaarmann, Triinu Lauter, Milla Spuul, Ann Veetamm, Maria, Marjundi, Lisette, Hermann, Anni Tammesson.
Seisavad: Marta Kornak, Salme Silm, Friida Valdek, Mari Lember, Marie Pärtel, Juuli Immar, Mari Maasing, Linda Holts, Linda Virma, Marie Vaarmann, Mari Hallist, Mari Harnak.
Seisavad taga: Anette Uritam, Johanna Parnabas, Ida Reeder, Alma Härman.

Triinu Lauter valiti ka esimeseks Maanaiste Seltsi esinaiseks. Kirjatoimetaja ametisse valiti Milla Spuul.

Seltsi peamiseks tegevuseks oli mitmete eriala kursuste korraldamine. Ülevaate neist saab juuresolevatelt fotodelt. Igale kursusele järgnes kursuse lõpuõhtu. Kui oli tegemist toiduvalmistamise kursustega, pakuti alati külalistele kursustel valmistatud roogi. Kangakudumise, õmblemise ja teiste kursuste lõpuõhtutel olid valmistatud esemed vaatamiseks välja pandud.

Peale kursuste korraldamise kujunes ilusaks tavaks mitmete põllutööde lõppu tähistavad peod nagu lõikuse ja külvipeod. Veel tähistati ka vanu kalendri päevi- Mardi-Kadri-Jüri- ja Mihklipäevi. Ka Jõulupeod olid Maanaiste Seltsi korraldad. Nende päevade tähistamisega seostus pea alati lauas istumisega, kus pakuti rahvustoite ja ei puudunud ka koduõlu. Lisaks mitmesugused muud mängud ja lõbustused. Loomulikult ei puudunud tants.

Vorstivalmistamise kursusest osavõtjad 1935. a.
Ees all: Hilda Maasing, Friida Valdek, Marta Kornak.
II rida: ?, Ann Veetamm, kursuse juhataja, Milla Spuul, Linda Virma, Anete Uritam.
III rida: Mari Harnak, Anni Vaarmann, Lisette Hermann, Marie Vaarmann, Hilda Koch, Johanna Parnabas.

Näidendite õppimisega Maanaiste Seltsis ei tegeldud. Küll aga mängisid nooremad Maanaiste seltsi liikmed Haridusringi poolt õpitavates näidendites. Samuti osaleti laulukooris.

Peamine Seltsi tegevuses oli ikkagi kodukultuuri edasiarendamine ja süvendamine. Selleks, et kursusi läbi viia, kursuste lõpuõhtuid ja teisi mis olid seotud lauas istumisega, oli Selts omale muretsenud küllalt suure toidu- ja lauanõude varu. Korraga võidi istuma panna 100 külalist, peale nõude olid veel olemas laudlinad käterätikud.

Kangakudumise kursusest osavõtjad 1935. a.
I rida: Hilda Koch, Ann Veetamm, Armilde Kolt (kursuse juhataja).
II rida: Marie Vaarmann, Marie Scheler, Marta Kornak, Lisette Hermann, III rida: Anete Uritam, Linda Virma, Linda Spuul, Mai Harnak, Anni Tammesson, Ida Reeder, Aliide Maasing.

1935. aasta paiku vahetusid Seltsis esinaised. Lahkus Triinu Lauter ja uueks valiti Antoniina Tammesson.

6. juunil 1938. a peeti lipuõnnistamise pidu. Sellest kirjutas “Lääne Elu” nr. 27. 1938.a.
“Nelipüha teisel pühal toimus Valgu Haridusseltsi “Valgus” seltsimajas Valgu Maanaiste Seltsi lipu õnnistamine. Vaimuliku talituse ja lipu õnnistamist toimetas Märjamaa koguduse õpetaja Lääne. Aktuse kõne pidas ja lipu andis üle Eesti Maanaiste Keskseltsi esindaja. Aktust kaunistasid Valgu naiskoori laulud pr L. Aaboi juhatusel. Õhtul järgnes samas segaeeskavaga pidu, kus kantakse ette R. Liige 2 v. näidend “Äri huvides”, rahvatantse Valgu Maanaiste Selts on 6 aastat vana, millise aja jooksul on tõhusat tööd tehtud kodukultuuri arengus. Juhatusse kuuluvad: esinaine A. Tammesson, liikmed, Linda Harnak, Milla Spuul, Marie Schelar ja Hilda Masing."

Ajakeeris on hävitanud Seltsi asjaajamise dokumendid, seepärast ei saa Seltsi tegevusest üksikasjalikumat ülevaadet. Aastakümnete taha on udusse mattunud ka mälestused. Viimased eluavaldused on kirjasõnas teada 28. märtsist, 1940. a. mil Valgu seltsimajas oli tujuküllane Mihkliõhtu. Antoniina Tammesson arvab, et see o1i viimane selline ja üldse. A. Tammesson teab veel kinnitada, et paljud üritused tehti Hariduse Seltsiga kahasse.

Õmbluskursusest osavõtjad 1938. a.
Ees: Anni Vaarmann, Linda Spuul.
Istuvad: Friida Valdek, Triinu Lauter, Anni Tammesson, kursuste juhataja, Milla Spuul, Ann Veetamm, Ann, Marie Pärtel, Mai Harnak.
Seisavad: Miralda Liiv, Salme Nakmann, Lisette Hermann, Marie Scheler, Mari Harnak, Mari Saaver, Alam Herman, Johanna Parnabas.

Seltsi lipp