“TIHKANI” talu asub Nurtu-Nõlva külas. Aed asub vahetult Nurtu jõe kaldanõlval Valgu-Nurtu maantee ääres. Põhjast piirab hooneid ja õuet samas jõkke suubuv oja.

Õunaaeda hakati siin istutama just enne suurt pakase katastroofi 1938. a sügisel. Selleks ajaks oli talu peremees Madis Tihkan ise kasvatanud istikuid, millised siis kasvukohale pandi 1939-40 aasta pakane tegi otsekohe oma korrektuuri. 1943. aastaks kasvatati uued istikud ja väljaläinud sortide asemele istutati uued (vt. seletuskiri). Siin majas aga siiski nii kergesti meeleheitele ei mindud, vaid 1947. a istutati uude aiaossa 17 noort õunapuud (vt II aiaosa).

M. Tihkan oli viljapuude kasvatamisel suur entusiast ja 1948. a laiendati aeda veelgi (vt. III aiaosa). Korraks saadi siis 10 aasta jooksul aeda 33 sorti. Kümme aastat oli peremees looduse tujukusega võidelnud ja alla ta ei andnud. Aastate jooksul on külmad sortimenti vähendanud ja need mis praegu järgi, on skeemil märgitud rohelise sõõriga. Tihkani talu õunaaed oli 50-ndate aastatel üks suuremaid. Momendil on Tihkani aed kahanenud ca 40-le õunapuule.

Seletuskiri “TIHKANI” talu aia skeemi juurde
I osa - Istutatud. 1938. a sügisel. Hävisid 1939-40. a pakaselisel talvel. 1943. a sügisel istutati uuesti 1-12; 18-23, teised jäid kasvama puukoolis omale kohale.
II osa - Istutati 1947. a, 1-17.
III osa - Istutati 1948. a, 1-10. Sel perioodil kasvas aias 33 õunapuu sorti.
SORTIDEST

I osa
  II osa
 
1. Suislepp
  1. Aniis
 
2. Suislepp
  2. Põltsamaa taliõun
 
3. Krügeri tuviõun
  3. Suislepp
 
4. Borovinka
  4. Sügisjoonik
 
5. Sügisjoonik
  5. Valge klaarõun
 
6. Sügisjoonik
  6. Liivi kuldrenett
 
7. Hooviõun 
Tartu roosõun 7. Antoonovka
 
8. Kuldrenett
  8. Croncels
 
9. Paide taliõun
  9. Paide taliõun 
Valge klaarõun
10. Antonovka Signe-Tillisch 10. Põltsamaa taliõun
 
11. Ploom 
Sävstaholm 11. Borovinka
 
12. Ploom 
Aleksander. Titovka 12. Suvesort Tihkani aiast
 
12a. Kuldrenett
  13. Seerinka
 
13. Tartu roosõun 
Sinine taliõun 14. Sampanja  
14. Suhkru klaar
  15. Katla tali
 
15. Katla tali
  16. 
Naelaõun
16. Suislepp
  17. 
Valge klaarõun

17. Paradiisi õun
(väike kollaseviljaline)

  III osa
 
18. Paradiisi õun 
Leedu peping 1. 
Pirn Metsanauding
19. Paradiisi õun 
Leedu peping 2. 
Suvesort (nimeta)
20. Paradiisi õun Tallinna pirnõun 3. Flippa
 
21. Sävstaholm 
Tartu roosõun, Aniis 4. Suhkruklaar
 
22. Liivi sibulõun
  5. 
Ploom Emma Leppermann
23. Liivi sibulõun
  6. 
Pärnu tuviõun
24. Aniis
  7. 
Pärnu tuviõun
25. Katla talu - kohalik
  8. 
Seerinka
26. Boiken   9. 
Calvill
    10. Tartu roosõun

Kaldkirjas sordid on aiast aastate jooksul hävinud.