Velise VTÜ üks esimesi ühingu ülevaatusi 1934. a.
Ühingu peamees A. Nagelson (Naglas), Märjamaa politseikomissar Koolmeister, Adel Jeeser (Jõesaar), Jaan Reimann, Oskar Paavel (Palanurm), Aleksander Suland, Mihkel Raamann, Volodja Kusmin, Arnold Burmeister, Ed. Roosi, Jüri Palk, Arseeni Piisang, Kustas Palm, Gustav Ennikov, Jaan Gildemann, Hans Jeerik, Voldemar Viisut, Mihkel Jammer, Teofil Schmidt (Saimre).

Velise VTÜ Paisumaa-Nääri kogu juhatus peab töökoosolekut.

Velise VTÜ. Velise kogu käsipritsi meeskond.

Velise VTÜ liikmed õppekogunemisel 1935. a. Vasakult III peamees A. Nagelson, IV ühingu esimees G. Karell.

Velise VTÜ. Käsipritsi võistlused Velise 6.-klassilise algkooli õuel 1937. a.

Velise VTÜ Paisumaa-Nääri kogu juhatus. Istuvad Ants Visnu ja Heindrich Valdek. Seisavad Peeter Kaljurand, Johannes Saia ja Jaan Mirma.

Velise VTÜ. Uudistatakse uut mootorpritsi.

Velise VTÜ. Kogudevaheline köievedu pakkus alati suurt huvi.

Velise VTÜ Paisumaa-Nääri kogu oli ainuke, kes oma jõududega ehitas omale pritsikuuri. Käsil on ümbruse korrastamine.

G. Karell. Velise VTÜ asutaja liige ja esimene esimees 1932-1937 kohaliku 6-klassilise algkooli õpetaja. Oli pikka aega ka Velise valla vastutava kindlustus kassa esimees.

Velise VTÜ 15. aastapäeval 15. juunil 1947. a. anti teenekamatele liikmetele juubelimärgid ja diplomid. Üks saajatest oli VTÜ asutaja liige Artur Eensalu.