Tuletõrje algusaegadest
Tulekahjudest Rapla rajooni piires
Vabatahtlikud tuletõrje seltsid (ühingud) Rapla rajooni piires
Tuletõrje samariitlus Rapla rajoonis

Vabatahtlikud tuletõrje seltsid
Eidapere
Hageri
Haimre

Harju-Kabala
Ingliste
Juuru
Järvakandi
Järvakandi tehaste rühm
Jädivere
Käru
Kehtna
Kuimetsa
Kuimetsa asunduse
Kaiu
Kohila
Kohila paberivabriku
Lelle
Luiste
Märjamaa
Paeküla
Pahkla
Rapla
Raikküla
Raikküla-Raela
Sipa
Sooniste
Varbola
Velise
Vigala
Vahastu

Tuletõrje ühingute statistika seisuga 1. jaanuar 1939. a.