Rapla sajandivahetusel

Rapla 1932. a. Toimuvad tuletõrje üldharjutused.

Rapla Tuletõrje Seltsi asutamise mõtte algataja ja esimene esimees A. Kusmanov.

Rapla VT Selts. Kauaaegne peamees ja orkestrijuht P. Schultz.

Sellele nurgale oli Rapla VT ühingul kavatsus uus tuletõrje maja. Seni teadmata asjaoludel jäi see aga ehitamata.

Rapla VTÜ hoone peale juurdeehitust. (Foto Hans Tölpt, Tallinn)

Rapla VT Seltsi asutajad ja tegevliikmed.

Rapla VT Seltsi pritsimeeskonnad tuletõrjemaja ees 15. juulil 1906. a.

Rapla VTÜ. Mootorpritsi meeskond.

Rapla VT Selts. Esimesed tuletõrje kursused. Osavõtjad 29. jaanuaril 1918. a.

Rapla VT Seltsi tegelasi 1922. aastal.

Rapla VTÜ. Värske õlu tuli.

Rapla VTÜ. 1925. a. Auruprits.

Rapla VTÜ. Peameeste vahetus. Ameti võtab üle Kasemets.

Rapla VTÜ. Komandod tuletõrje maja ees. 3. aprillil 1927. a.

Alumisel fotol hobuste kõrval vurrudega aurupritsi masinist K. Burmeister.

Rapla VTÜ. Tuletõrjemaja juurdeehitus on veel tellinguis, aga surupritsil on uus “kodu” olemas.

Rapla VTÜ lipu õnnistamise päeval Tammemäel 1928. a.

Vasakult teine K. Burmeister, paremalt esimene P. Schütz.

Rapla VTÜ. Üks aktiivsemaid tegelasi: Ott Lintsalu (Otto Lintsmann). Oli juhatuse liige, varahoidja, esimees ja õllepoe pidaja.

Rapla VTÜ. 30. aastapäeva pidustustelt. 29. sept. 1928. a.

Rapla VTÜ. Orkester, juhatuse liikmed, komandoülemad 1929. a.

Rapla VTÜ tuletõrje kursusest osavõtjad. Kursused toimusid 19.-21. veebruaril 1937. a. Rapla Haridusseltsi (praegune kultuurimaja) majas.

Rapla VTÜ juhatuse liikmed ja jaoskonna pealikud 1925. a.

Rapla VTÜ. Ühing aurupritsiga ühingu maja ees minekuks järjekordsele harjutusele.

Suureks pidupäevaks olid piirkondlikud, eriti aga üleriigilised tuletõrjepäevad.

Näitemüüke korraldasid sissetulekute saamiseks peaaegu kõik VT ühingud. Reklaamiks olid trükitud vastavad kuulutused.

Peale tulekahjudega võitlemise oli VT ühingutel suur osa oma piirkonna kultuurilistel ettevõtmistel (peod, kontserdid, sport).

VT ühingute korraldusel toimusid kohapeal paljude maailmakuulsate sportlaste demonstratsioonesinemised. (Al. Sannik, G. Lurich jt.)