Velise Rahvaraamatukogu Selts
Velise Põllumeeste Selts
Velise Vabatahtlik Tuletõrje Ühing
Velise Algkooli Karskusringi Vilistlaskogu
Velise Laenu- ja Hoiu Ühistu
Velise Tarvitajate Ühisus
Velise Piimaühistu

Valgu Haridusring “Valgus”
Valgu Maanaiste Selts
Valgu Tarvitajate Ühisus
Valgu Põllumajanduse ja Tööstuse Osaühing
Valgu I Kontrollühing
Valgu Piimaühistu

Nurtu Noorrahva Ühing
Nurtu Perenaiste Selts
Nurtu Piimaühistu

Päärdu Rahvaraamatukogu Selts
Päärdu Perenaiste Selts

Väljaspool seltse

Velise isetegevuslased laulupäevadel