Laul Veliselt

Seal Velise linna alevis
Kus neiud siidis kalevis
Sääl kuulda saad sa võõrast keelt
Mis vahest mõrudaks teeb meelt

Seal palju suka kudujaid
Veel rohkem jaki õmblejaid
Küll (neil) herasid, küll matsisid
Ja palju kavaleerisid

Sääl palju kadakasaksu on
Kell varjupaigaks mättas on.
Kui nendega tahad rääkida
Pead viisakas siis olema.

Sääl igat seltsi kauomehi
Küll Venelasi Eestlasi
Üks õhuke ja teine paks
Ja kolmas veel rohusaks.

Neil kõigil kaubad odavad
Üks teisega nad võistlevad
Kui sa sääl ühe poodi lähed
Siis teise viha alla jääd.

Vat kingsepad ja rätsepad
Just seega äri ajavad
Nad pääva ajal teevad tööd
Ja seftitavad läbi öö.

Ka leiad sa seal linna sees
Kaks vaba abi elumeest
Üks neist on maja omanik 
Ja teine Kaie vabadik

Veel leiad sa sealt vägevaid
Kes ise viina tegevad
Ühest ainsast tsetverknoist
Viis toopi viina ajavad.

Kui paarsada marka annad käest
Saad soru viina Veliselt
Kui korraga ta ära jood
Siis targa peaga koju läed.