Velise meierei pole küll uhke,
aga mõisahärra see-eest lahke.
Kokku kutsus ta ümbruskonna rahva.
Pidas siis kõne neile vahva.

Piim meiereisse tooge ära,
sellest saate rikkust ja vara.
Võite ehitada omaal' uued elumajad
ja põldude ümber okastraadist aiad.

Panka viite te ülejäänud raha,
seda kodus hoida on väga paha.
Auto ostate sõidu tarvis,
siis rikutud, ei saa teie tervis.

Kraavid saate võtta suured ja laiad.
Maja ümber asutada õunaaiad.
Ehk ehitate linna uhked majad,
mida töörahvale väga vaja.
-----------------------------
Sikenda Mihkel lõi lokku.
Kutsus Nõlva küla peremehed kokku.
Jämeda toas oli rahvast, kuidas mahtus.
Malda Mart pidas kõnet, suu vahtus.

“Koorejaamast saame ikka kasu.
Ei vaesus siis enam maia asu.
Saab võlastki pea lahti.
Võib viinagi võtta salamahti.

Ütles, kuramus, siis saan palju raha.
Võin riigi käest ära osta koha.
Ja ehitada kohe uue maja,
maja ümber veel uhke lasteaja.

Aringa plikat ma ei taha,
Vanakupja Mari ka jätan maha.
Võtan pruudi Tallinna linnast,
kes käes kannab siidi kinnast.
----------------------------
Piim viidi siis Jämedale kokku,
kas oli see lehma või soku.
Kodus rüübati vett leiva pääle,
see pidi andma hea lauluhääle.

Kahe kuu eest maksti välja piima raha.
Ega seda polnud väga vähe.
Tulid kodu, puntras kroonid taskus.
Ei südant rõhunud see raskus.

Kolmanda kuu eest aga ei makstud raha.
Kas oli see pummeldatud maha?
Või oli sellega kuivendatud raba?
Ehk otsima mindud põhjanaba?

------------------------------
Selgituseks:
Sikenda Mihkel oli Sikenda talu peremees - Mihkel Miil. Oli kauaaegne Velise vallavanem ja üks piimaühistu asutajaid liikmeid. Malda Mart oli Jämeda lähedalt Kirna külast Malda talu peremees – Martin Alt. Sõna “kuramus” esines väga sageli jutus ja kõne pruugis, seepärast on ka laulumeister seda sõna kord kasutanud.
Laulu viimane salm vihjab juba Piimaühistu pankrotti jäämist.
Jämedaks nimetati ja nimetatakse ka praegu kunagist Vigala karjamõisa asukohta. Karjamõis kandis Nelva (hiljem Nõlva) nime. Mis ajast ja miks tuli hiljem kasutusele Jämeda, pole teada.