Veski küla 1922. aasta majavaldajad

Talu nimi Talu/Saun Omanik
Arnaki talu Karl Volberg
  talu Peeter Nuum
  talu Mari Sommermann
Oti talu Jaan Tammesson
Tõnsu talu Jüri Novek
Veski talu Jaan Harnak
Mäe talu Mihkel Lauter
Mäe häärber Hans Oldekop
Mäe saun Jüri Burmeister
Mäe saun Ado Oldekop
Aasa talu Jüri Riise
Aasa talu Priidik Riise
Nurga talu Jüri Valler
Nurga-Uuetoa talu Jaan Riiberg
Nurga saun Mari Baumann
Kükita talu Madis Seeland
Kükita-Kingsepa   Voldemar Neerut
Tahka-Kõrtsu   Mihkel Riise
Tahka-Rätsepa   Ann Siimann
Nurga saun Jakob Kornak
Tahka-Ado talu Ado Saaver
Tahka-Madise talu Madis Ajaots
Tahka saun Mihkel Kalpus
Kraavi saun Jüri Lents
Otsa saun Mari Lents
Sillaotsa talu Ado Parnabas
Urvaste talu Jüri Parnabas
Allipere talu Hans Parnabas
Allipere-Uuetoa talu Jüri Parnabas
Allipere saun Tõnis Merjel
Lepa saun Jüri Seeland

Veski küla talude suurus, omanikud ja kõlvikute vahekord 1939. aastal

Talu nimi Talu nr Kinnistu nr Omanik
Allivere 1 2959 Anton Parnabase pärijad
Allivere-Männiku A97 10730 Madis Parnabas
Urbaste 1b 2957 Jüri Parnabas
Tahka 2a 2943 Madis Ajaots
Tahka 2 2964 Ado Saaver
Tahka-Rätsepa   13382 Anna Siimann
Palmi A151 8918 Jaan Palm
Kükita 3 2472 Kai ja Madis Seeland
Nurga 4 2473 Mihkel Vaarmann
Nurga-Uuetoa 4a 9450 Jaan Riiberg
Aasa 5 8207 Georg Riise
Aasa-Uuetoa 5a 2474 Mihkel Riise
Mäe 6 2475 Mihkel Lauter
Burmeistri 89 12737 Ann Burmeister
Kraavi 76 11827 Jaan Lens
Veski 7 2476 Jaan Harnak
Tõnsu 8a 5369 Jüri Novek
Oti 8 2477 Jaan Tammesson
Arnaki A70 3353 Peeter Nurmsalu

Kinnisturaamatu lehekülg on avamata taludel mis eraldatud Allivere talust:
Lepa 2959 Jüri Seeland
Sillaotsa 2959 Maria Parnabas
Allivere-Uuetoa 2959 Georg Parnabas

Talu nimi Talu suurus ha Põld ha Heinamaa ha Karjamaa ha Mets ha
Allivere 59,7        
Allivere-Männiku 35,67 8,19 13,48 0,24 13,27
Urbaste 32,21 14,93 2,13 5,31  
Tahka 31,44 17,54 2,84 5,32 4,00
Tahka 22,94 10,14 2,91 4,28 4,20
Tahka-Rätsepa 0,17 0,17      
Tahka-Kõrtsu 26,25 11,72 0,42 3,50 9,00
Palmi 0,18 0,18      
Kükita 52,36 21,69 3,24 12,06 12,4
Nurga 44,6 19,45 2,00 18,32 2,50
Nurga-Uuetoa 7,65 4,43   2,69  
Aasa 32,72 18,5 2,40 4,00 5,46
Aasa-Uuetoa 26,55 12 1,50 13,05  
Mäe 73,17 34,5 10,80 15,00 6,69
Burmeistri 4,01 0,55 3,21    
Kraavi 10,47 3,72 4,14 1,68 0,55
Veski 69,59 31 8,00 20,62 8,51
Tõnsu 32,97 11 15,11 6,00 0,86
Oti 33,12 12,71 9,33 5,83 4,00
Arnaki 25,39 10,99 12,35 0,55  

Tagasi