Ajalehed Velise valla kohta

Maavolikogu valimised 1930. aastal
Velise vald andis hääli nii:
ARV koondis 220
(asunikud, riigirentnikud, väikemajapidamiste pidajad)
Sotsialistid 293
Põllumeeste koondis 178
Tööerakond 99
Põllumeeste kogu 519
Rahvaerakond ja kristlik rahvaerakond 101
Kokku 1410 häält

Lääne Elu 22. juuli 1931. a nr 56
Prantsuse lennuk Sulul
Reede hommikul tegi Prantsuse lennuk hädamaandumise Sulu külas Kihuna talu nisu-põllul. 1,5 tunni pärast lennuk jätkas lendu. Kahjutasuks maksti peremehele 15 Rootsi krooni.

1934-36. a ehitatakse Tallinna-Pärnu maanteele Päärdu jõele raudbetoonsild väärtusega 45 000 krooni ja Sulu puusild väärtusega 19 800 krooni.
1938-39. a kavatsetakse ümber ehitada Noorma puusild väärtusega 3 500 krooni ja Tahka puusild väärtusega 1 200 krooni (viimane jäi ehitamata A. P.)

Siin pildil on veel vana puusild

 

 

Teataja 30. august 1938. a nr 89
Päärdu sild avati pühapäeval. Maksumus 33 990 krooni.

Teataja 10. oktoober 1938. a nr 117
Avastati salajane viina tehas
Velise Maanda saunas 60. a Jaan Piperal. Aastatoodang 3 000 liitrit. Tabamisel saadi saepuru hunnikust kätte 150 liitrit.

Lääne Elu 13. jaanuar 1939. a nr 5
Velise vallas on muudetud järgmiste asunduste nimesid: Valgu asundus Palu külaks, Vana-Nurtu asundus Kürgema külaks, Kilgi asundus Oja külaks, Velise asundus Jõe külaks ja Päärdu asundus Kose külaks.

Lääne Elu 20. jaanuar 1939. a nr 12
Velisel elanikke 2793, Vigalas 3629, Märjamaal 5863.
Enne valdade reformi oli Velisel 2942 elanikku.
Reformiga läksid ära: Rääsküla, Manni küla, Pikk küla ja Kurevere küla.
Juurde tulid: Uhja, Haimre Jõeäärse ja osa Sulu küla.

Valgu inimesed saatsid Lääne Maavalitsusele palvekirja, et ei taha Palu küla nime. Nad soovivad nimeks Kallaste. (kehtima uued nimed ei hakanud A. P.)

Lääne Elu nr 31 15. märtsil 1939. a kirjutab:
Korraldusi Märjamaa-Vigala konvendis
Traktorijaanade asutamiseks anti luba Sipa Põllumeeste Seltsile Märjamaal – Jüri Ohtrale Haimres, Madis Estrile Vigalas ja Ado Palmerile Velisel

Viljapuhastamise punktide asutamine tunnistati soovitavaks H. Oviiri Kohatu veskis ja A. Palmeri veskis Valgus.

Lääne Elu 18. oktoober 1939. a nr 120
Velise vallas olid valimised kahes jaoskonnas kus sisse pääesid: J. Jaakson, J. Tammesson, M. Norm, H. Laurik, A. Saaliste.
Valimisteta said sisse: R. Ots, M. Lauter, T. Eelma, M. Miil, A. Veltmann, J. Jõe, J. Erkma.