Keskküla majaomanikud 1922. aastal

Nimi Talu/Saun Omanik
Palmi saun Tõnis Palm
Saare koht Jaan Niit
Kople talu Irina Oppi
Liiva koht Jaan Merjel
Saue talu Hans Valler
Otti talu Jüri Valler
Mihkle talu Jaan Iibus
Tõiste-Madise talu Madis Miller
Tõiste talu Päärni Allipere
Viskapere talu Ann Veltmann
Alt-Kaubi talu Jüri Veiler
Alt-Küüra talu Ann Miller
Alt-Jüri talu Kustas Valler
Kaubi talu Jüri Kolumbus
Küüra talu Hans Hübner
Jüri talu Kustas Loorbek
Sõeru saun Johannes Laev
Ruuksmanni saun Triinu Normus
Rähni talu Hans Oidram
Taku saun Ann Lensmann
Soone talu Hans Tõiste
Sihi talu Tõnis Verner
Sihi talu Tõnis Verner

Keskküla talude omanikud, suurus ja kõlvikute jaotus 1939. aastal

Talu nimi Talu nr Kinnistu nr Omanik
Mihkli-Gustavi 2 1744 Jaan Ibus
Alt-Koera 10 2967 Jaan Hiiepõld
Oti 1a 2966 Eduard Roosi
Alt-Kaubi 6 2972 Jaan Veiler
Tõnise 4 3068 Hans Allipere
Mäelt-Koeru 11 3182 Jaan Hübner
Sihi saun 12 3185 Ann Verner
Viskabra 5a 3549 Ado Viskre
Jüri-Mihkli 8 3550 Konstantin Valler
Jüri-Gustavi 9 3553 Gustav Loorbek
Tõiste-Mihkli 1b 4919 Hans Valler
Aadu-Gustavi 3 2263 Madis Miljand
Kopli 33 1745 Jaan Oppi
Kopli 59 5472 Jaan Niit
Sihi-Hansu 12a 2973 Tõnis Verner
Mäelt-Kaubi 7 10335 Jüri Kolumbus
Kilgi-Soone 12c 10336 Hans Tõiste
Jüri 12e 10338  
Tipu A79 15006 Jaan Pool (Treier)
Saare 59 12322 Tõnis Palm
Jiiva A84 1362 Jaan Merjel
Taku 54 12989 Mari Lehtma

 

Talu nimi Talu suurus ha Põld ha Heinamaa ha Karjamaa ha Mets ha Muu maa ha
Mihkli-Gustavi 34,66 15,26 14,13 3,53 1,74  
Alt-Koera 25,81 12,75 4,08 7,13 1,85 0,2
Oti 28,35 13 3,28 11,46   0,61
Alt-Kaubi 22,99 16,04 5,1 0,6   1,25
Tõnise 37,29 14,58 11,02 10,01 1,68 0,6
Mäelt-Koeru 24,32 16,47 3,68 2,19 1,98  
Sihi saun 10,63 4,93 5,06     0,68
Viskabra 22,05 16,29 5,76      
Jüri-Mihkli 26,35 11,21 12,11 1,95 1,09  
Jüri-Gustavi 20,83 10,99 4,95 3,66   1,23
Tõiste-Mihkli 14,45 5,08 2 6,27   1,1
Aadu-Gustavi 29,48 15,99 2,14 8,69 2,67 0,04
Kopli 26,39 15,29 1,64 7,92 1,54  
Kopli 10,82 6 1 3,29   0,53
Sihi-Hansu 4,81 4 0,16     0,65
Mäelt-Kaubi 28,92 15,61 12,31 0,15   0,85
Kilgi-Soone 22,78 9,29   12,34 1,15  
Jüri 6,96          
Tipu 9,98 5,83 4,31     0,29
Saare 4,91 0,77 3,19     0,13
Jiiva 15,18 7,67 4,4 2,21   0,9
Taku 13,64 6,15   6,55   0,56

Tagasi