Eesti Entsüklopeedia V köide (Tallinn Valgus 1990 lk 435) kirjutab:

Lauter, Ants (5. VII 1894 Velise v. - 30 X 1973 Tallinn), eesti näitleja ja lavastaja, prof. (1947), NSV Liidu rahvakuntsnik (1948). lõpetas 1911 Tallinna kaubanduskooli. Alustas lavategevust 1913 "Estonias", esines 1916-18 Novgorodi teatreis, 1918-40 (vaheaegadega) oli "Estonia" näitleja ja lavastaja, II maailmasõja ajal NSV Liidu tagalas ENSV Riiklike Kunstiansamblite asutajaid ja draamatrupi juhte, 1944-49 "Estonia" kunstiline juht, 1949-50 samas näitleja, 1951-58 "Vanemuise" lavastaja ja näitleja ning 1953-55 kustiline juht, 1958-59 "Estonia" dir. ja 1960-62 kunstiline konsultant. Paistis näitlejana silma mõtteselguse ja täpsusega, lavastustele olid omased ansambliühtsus ja terviklikkus. Mängis ka filmis. Oli 1946-50 ENSV Riikliku Teatriinstituudi õppejõud. ENSV Teatriühingu asutajaid (1945) ning 1945-50 ja 1969-73 juhatuse esimees. Lenini orden 1956. NSVL rkl. preemia 1952, ENSV rkl. preemia 1947, 1948.

Raamatuid:
Ants Lauter (K. Kask, Tallinn, 1965)

Tagasi