Põhikirjajärgseteks eesmärkideks on edendada Eesti rahvakultuuri, kohalikku kodu-uurimist, piirkondlikku külaelu ning muinsus- ja loodusväärtuste kaitset endise Velise valla territooriumil.

Oma nimes Veliset sisaldav kodanikuühendus on suunatud kogu ümbruskonna arengu tagamiseks. Tinglikult võib hõlmatava ala piiritleda Velie valla piiriga (antud juhul 1938. aasta seisuga), see ei välista aga lähemate naabrite kaasamist. Püüame tegutseda põhimõttel: SINU POOLT IDEE (ehk sisu) - MEIE POOLT MITTETULUNDUSÜHINGU AVARAMAD VÕIMALUSED SELLE TEOSTAMISEKS (ehk vorm).