Andmed Velise valla talundite arvu, suuruse, maakasutuse, loomade ja inventari kohta 1929. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse materjalidest 1929/30

Üleskirjutus korraldati Rooma Rahvusvahelise Põllumajandusliku Instituudi algatusel
Tegelik loendus toimus:
Kruntide, talundite ja väikemajapidamiste üleskirjutus juuni-juuli 1929
Toodangu arvestus 1. mai 1929-30. aprill 1930

Riigi Statistika Keskbüroo I vihik (Tallinn 1930)

Võrdluseks on toodud kolme naabervalla, Vigala, Haimre ja Märjamaa, andmed.

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Talundite üldarv
587
584
357
502
sellest ostutalud
336
325
137
208
renditalud ostutalude maadel
13
9
4
22
riigirenditalud
123
87
82
91
asundustalud
86
150
126
111
palgamaa talud
10
12
2
9
muud talud
19
1
6
21
Talundite arv rühmade järgi
1-5 ha
40
61
10
19
5-10 ha
63
63
16
28
10-20 ha
153
124
106
118
20-30 ha
185
151
86
156
30-50 ha
122
164
113
154
50-100 ha
16
20
24
23
üle 100 ha
2
1
2
4
Protsentuaalne jagunemine
1-10 ha
18,2
21,2
7,3
9,4
10-30 ha
57,6
47,1
53,8
38,9
üle 30 ha
23,8
31,7
38,9
36

Põllukultuuride kasvupind (ha)

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Talirukis
586,4
717,5
425,9
543,1
Talinisu
102,2
115,5
54,8
75,3
Suvirukis
1
0,4
0,6
Suvinisu
22
76,9
19,6
29,8
Tatar
0,2
1,8
Hernes, uba, lääts
10,6
3,7
20,3
19,4
Oder
527,8
575,6
428,9
462,3
Kaer
443,8
391,4
181
254,3
Segavili
313,2
428,3
436
468,7
Põldhein seemneks
42,2
65,3
11,8
8,7
Põldhein heinaks
343,7
289,4
334,2
387,2
Põldhein haljassöödaks
19,9
11,9
9,3
25,1
Põldhein karjatamiseks
263,5
510,2
86,5
112,6
Kartul
145,8
187,1
128,6
190,3
Loomajuurvili
19,1
14,8
9,4
9,8
Lina
278
393,1
95,5