Andmed Velise valla talundite arvu, suuruse, maakasutuse, loomade ja inventari kohta 1925. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse materjalidest

Riigi Statistika Keskbüroo

Üleskirjutus viidi läbi 1925. aasta juulikuus. Välja jäid loendusest põllumajanduslikud ehitised ja tööjõud. Loendus läks maksma kolm miljonit marka.

Võrdluseks on toodud kolme naabervalla, Vigala, Haimre ja Märjamaa, andmed.

Külvipinna jagunemine hektarites

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Tera- ja kaunvili
Rukis
358
461
350
400
Talinisu
86
52
79
67
Suvinisu
85
208
21
76
Oder
695
600
471
550
Kaer
428
373
193
246
Segavili
545
543
331
555
Tatar, hernes, lääts
17
6
15
18
Põldhein
Seemneks
42
14
8
4
Heinaks
1184
993
498
616
Roheline sööt ja karjamaa
256
491
27
154
Kartul
146
145
119
170
Loomajuurvili
25
28
11
12
Lina
310
446
80
68
Muud viljad
32
7
29
Kesa
Mustkesa
781
817
468
605
Muu kesa kokku
8
26
15
10
sellest kartulikesa
0,6
1,4
0,5
sellest linakesa
0,8
0,7
0,2
0,1
Põllust ajutiselt külvamata
122
203
158
143
Põllumaa kokku
5120