Lühiandmeid Velise valla põllumajanduse kohta:

- kultuurkarjamaa pind oli kogupinnast 1936. aastal Velisel 0,5% ja Vigala vallas 0,8%
- paremini majandatud talud olid A. Johnsoni Salumäe ja M. Gildemanni Hendriku
- 100 töötava perekonnaliikme kohta oli Velisel 14,7 ja Vigalas 23,1 palgalist inimest
- vald oli põlluheina, teravilja ja linakasvatuse intensiivne piirkond Läänemaa kaguosas. Põllumaa osakaal oli 36,8%
- võlakoormis oli maakonna talunditest vallas väikseim, 1930-35 sundoksjonitele määratud talundite osakaal oli 0,5%, Vigalas ol see arv 1,9%

Velise valla suuruse, elanike arvu, mõisade ja talukohtade ja tööstuse ettevõtete arvu ja hindamise arvu kohta kuni 1. aprill 1919. a

ORKA
Fond 1831
Nimistu 1
Sü 1494

Leht 20

Inventar

Lihtsad harkadrad
376
Ühesahalised adrad
375
Mitmesahalised adrad
68
Äkked
557
Randaaläkked
5
Vedruäkked
153
Kultivaatorid
8
Rõngasrullid
3
Laialtkülvimasimad
2
Reaskülvimasinad
3
Heinaniitjad
55
Viljaniitjad
17
Hobuserehad
25
Aururehepeksu garnituurid
4
Hobujõul rehepeksu garnituurid
35
Tuulamise masinad
12
Sorteerijad
2
Ühehobuse vankrid
525
Mitmehobuse vankrid
10
Koorelahutajad
108
Võimasinad
28
Turbapurustajad
1

Loomad

Hobused

Tööhobused 2,5 aastat ja vanemad
Täkud 6
Märad 58
Ruunad 79
Kokku 143

Sälud 1-2,5 aastased
Täkud 4
Märad 7
Ruunad 2
Kokku 13

Varsad kuni 1 aasta
Täkud 4
Märad 3
Ruunad 1
Kokku 8

Hobuseid kokku 164

Veised

Pullloomad
Pullid üle 2,5 aastased 32
Noorpullid 2 kuud 53
Pullvasikad 40
Härjad aastased 34
Noorhärjad kuni 2,4 aastased 6
Pulloomad kokku 165

Lehmloomad
Lehmad 255
Kandjad mullikad 36
Noorkari 77
Lehmvasikad 155
Lehmloomad kokku 523

Lambad

Üle 1 aasta vanused
Jäärad 33
Oinad 22
Uted 222

Alla 1 aasta vanused
Jäärad 108
Oinad 62
Uted 167

Lambaid kokku 614

Sead

Sead üle 6 kuu 82
Põrsad kuni 6 kuud 122

Sead kokku 204

Kanu kokku 228
Pardid kokku 30
Haned kokku 2
Mesipuid kokku 6

Külvipind

Kultuur
Tiinu
Ruutsülda
Talirukis
237
24
Talinisu
36
67
Suvenisu
2
67
Oder
302
47
Kartul
76
50
Kaer
268
83
Segavili
177
8
Põlluhein
459
33
Lina
86
83
Muud
18
67
Kokku külvatud
1729
29
Kesa
371
33
Söödis
133
83
Kokku
2234
45

1 tiin (dessatiin) on 1,09 hektarit
1 ruutsüld on 4,55 ruutmeetrit

Elanikkond

Andmed on taludes elavate inimeste kohta

Täiskasvanud üle 55 aasta vanad
Mehi 236
Naisi 246
Kokku 482

Täiskasvanud 16-55 aastat vanad
Mehi 527
Naisi 576
Kokku 1103

Lapsed 10-16 aastat vanad
Mehi 127
Naisi 138
Kokku 265

Lapsed 3-10 aastat vanad
Mehi 128
Naisi 119
Kokku 247

Lapsed alla 3 aasta vanad
Mehi 45
Naisi 30
Kokku 75

Mehed kokku 1036
Naised kokku 1109

Vallas kokku 2172

Leht 32

Elanike arv 3343
Suurus 16 100 tiinu
sellest:
kõlbulist maad 13 580 tiinu
metsa 2 520 tiinu
mittekõlbulist maad 120 tiinu
Mõisad mis valla juurde käivad:
Velise
Päärdu
Valgu
Nurtu
Nõlva
Mõisadest lahutatud talukohtade arv 304
Tööstusettevõtted:
2 vesiveskit
1 saeveski
1 telliskivi tehas

Teated valla suuruse kohta on ligikaudsed, kuna Velise mõisa rentnikul puuduvad teated, palju sellel mõisal oli kõlbmata maad. Ka Nõlva mõisa kohta puuduvad kindlad andmed.