Ettevõtmisi Sillaotsa Talumuuseumis

Kodu-uurija Segeri Seeland kirjutas Velise Ristija Jonannese Apostliku Õigeusu kiriku sisseõnistamise 125. aastapäevaks ülevaate kiriku ja koguduse ajaloost. Raamat sisaldab ka Velisel teeninud preestrite elulood. 38-leheküljeline raamat on hinnaga 3.- müügil Sillaotsa Talumuuseumis ja on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

 

 

 

 

-------------------------------

Päärdu küla loo raamatuks kirjutanud Naima Maalinn võttis järgmiseks ette koduküla Uhja. Kõigi tänaste ja ajalooliste haldusüksuste piirile jääva (sh Eesti- ja Liivimaa), juba aastakümneid inimtühjas küla on ometigi olnud kõrts ja karjamõis ning mitu talu. Uhja külast on sirgunud nimekas ajaloolane Aleksander Looring. 36-leheküljelise raamatukese teise poole moodustab Liivi Miili poolt kirja pandud oma isa Ilmari jutud elust Teise maailmasõja eelses Aravere külas. Muhedad lood on tore tagasivaade ühe küla argiellu. Raamat on hinnaga 2.- müügil Sillaotsa Talumuuseumis ja on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

 

 

 

-------------------------------

Valgu hariduselu 165. aastapäevaks valmis Velise kultuuri ja hariduse seltsi, Sillaotsa talumuuseumi ja Valgu põhikooli ühistööna Valgu kooli kroonika "Valgu valgus valgustab" (raamatu pealkiri on ühtlasi kooli motoks). 112-leheküljelises raamatkoosneb kolmest osast.Esimeses plokis on kronoloogiline ülevaade koolielu tähtsamatest sündmustest pooleteise sajandi vältel. Teise ploki moodustavad vilistlaste, õpetajate ja koolijuhatajate täielikud nimekirjad, neist kahel viimasel ka Valgus tegutsemise aastad. Kolmandas plokis on valik Sillaotsa talumuuseumi 2012. a kirjutiste konkursile esitatud mälestusi ning kodu-uurija Tiia Burmeistri poolt kogutud. Lisaks valik iseloomulikke pilte koolielust läbi aastakümnete. Raamat on hinnaga 5.- müügil Sillaotsa Talumuuseumis ja on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

Raamatu ilmumist on toetanud Märjamaa vallavalitsus.

 

 

-------------------------------

Järjena tänaseks läbi müüdud koguteosele "Velise valla ajaloost" on kodu-uurija Sergei Seelandi poolt kokku pandud uurimistöö "Posti- telegraafi- ja telefonisidest Velise piirkonnas". 40-leheküljelises raamatus antakse ülevaade postiside arengust alates esimestest postijaamadest kuni tänase päevani, üles on loetletud kõik piirkonna postitöötajad. Raamatut illustreerivad olupildid, postiasutuste juhatajate portreed ja valik postitempleid. Raamat on hinnaga 2.- müügil Sillaotsa Talumuuseumis. Raamatut on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

 

 

 

-------------------------------

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts on koostöös Märjamaa Vallavalitsusega kirjastanud loodusetundja ja kodu-uurija Lembit Tihkani koostatud toponüümilise atlase “Paiganimesid Velise mailt ja ratastuuri lähikonnast”. 40-leheküljelisest raamatust leiab endise Velise valla aladel asuva 160-ne kohanimega seotud legendi ja pärimuse, mida täiendab kaardimaterjal. Teksti illustreerivad ajaloolised fotod. Raamatu lisas on tähestikuline nimestik Lembit Tihkani kogutud murdesõnu ja ütlemisi. Raamat on hinnaga 5.- müügil Sillaotsa Talumuuseumis. Raamatut on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

Raamatu ilmumist on toetanud Märjamaa Vallavalitsus ja Velise Kultuuri ja Hariduse Selts.

-------------------------------

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts on koostöös Märjamaa Vallavalitsuse ja Märjamaa valla Tunatoimkonnaga kirjastanud kodu-uurija Meinhard Uustalu 1977. aastal valminud uurimistöö “Haimre-Märjamaa piirkonna minevikust”. 120-leheküljeline kõvaköiteline teos on kümnetele arhiiviviidetele ja kohalikule pärimusele tuginev ülevaade keskajast kuni 20. sajandi alguseni. Käsitletakse mõisate (sh mõisakeskuste asendiskeemid) arengulugu ja pärimuslike paikadega seotud legende. Raamatu lisades on mõisaomanike, Märjamaa kihelkonna pastorite ja tähtsamate sündmuste kronoloogilised loetelud. Teksti illustreerivad autori fotod, raamatu toimetas ajaloolane andrus Kiis. Raamat on hinnaga 5.- müügil Sillaotsa talumuuseumis. Raamatut on võimalik tellida ka posti teel, selleks tuleb saata e-kiri raamatute koguse ja tellija postiaadressiga aadressile velisekhs@velise.ee.

Raamatu ilmumist on toetanud Märjamaa Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp ja Velise Kultuuri ja Hariduse Selts.

-------------------------------

 

Järgnevad leheküljed mis Sinu ees avanevad, hea külaline, sisaldavad Velise ümbruse kodu-uurija ja Sillaotsa Talumuuseumi rajaja

Aleksei Parnabase kodu-uurimistöid

ja teisi endise Läänemaa Velise valda tutvustavaid materjale

Koduleht on teoks saanud tänu Sillaotsa Muuseumisõprade Seltsingu, Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Märjamaa Vallavalitsuse abile.

Leht jaguneb üheksaks eraldi teemaks:

Mõisad - koostatud kodu-uurimistöö "Endise Läänemaa Velise valla elust-olust" (1984) esimese osa põhjal.
Endise Velise valla
piiresse jääb neli mõisa: Velise, Valgu, Päärdu ja Nurme (Neist Valgu ja Päärdu säilinud tänaseni). Just Veliselt sai alguse talupoegade ülestõus 1905. aasta lõpul, mis kulmineerus mõisate põletamise ja Velise Vabariigi väljakuulutamisega.

Külad - koostatud eelmainitud töö teise osa põhjal
Tutvustamist leiab talude ja saunade kaupa 32 küla - just niipalju oli neid 1939. aastal. Lisaks tekstile on ära toodud arhiivandmeid aastatest 1922. ja 1939. Kõike seda veel illustreerimas hulk fotosid erinevatest aegadest ja digikoopiad 1935-39. aasta skemaatilisest kaardist (siinkohal tänud Maa-ametile kaardimaterjali eest). Töö käsikirja koostamisest on saamas paarkümmend aastat ja taludes toimunud muutused on lisatud krusiivkirjas.

Koolid - A. Parnabase uurimistöö Velise valla aladel asunud koolidest (1979 a). Käsitlemist leiavad Velisel, Valgus, Nurtus ja Päärdus asunud koolid.

Seltsid-ühingud - on A. Parnabase uurimistöö (1983. a) Velise valla territooriumil tegutsenud kodanikeühendustest (Velise valla koole ja seltse-ühinguid käsitlevad tööd on kaasajastamata - töös esinevad faktid käsikirja kirjutamise seisuga).

Aiandus - on samuti 1983. a valminud kodu-uurimistöö "Aianduse arengujooni Velisel" ja sisaldab mälestusi, fotosid ja skeeme Velise piirkonna tähelepanuväärsematest koduaedadest.

Tuletõrje - on 1981. aastal valminud uurimistöö "Rapla rajooni vabatahtlikud tuletõrje ühingud 1898-1957 kroonikaraamat. Lisaks ülevaadetele kõigi tänase Raplamaa alal tegutsenud tuletõrje seltside tööst sisaldab uurimus ajaloolisi fotosid tuletõrje ühingute inimestest ja nende tegemistest.

Avalehele - jõuad siiasamasse tagasi ja leiad erinevaid vanu kaarte, kus Velise peal. Siin on mitmesuguseid arhiivandmeid Velise ja naabervaldade (Vigala, Märjamaa, Haimre) kohta aastatest 1919, 1925 ja 1929. Samuti leiad, mida on selle piirkonna kohta kirjutatud entsüklopeedias, uurimistöö piirkonna haldusjaotuse ja metsasuse muutusest sajandi kestel. Samuti Velise vallast märtsis 1949. a küüditatute nimekirja.

A. Parnabase artiklid - sisaldab endas kõiki trükis ilmunud kirjutisi. Artiklite kogumik valmis Eesti Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupi toetusel kodu-uurija 85. sünniaastapäevaks.

Velise õpperada - A. Parnabase poolt koostatud ning K. Tihkani ja Jüri Kusmini poolt täiendatud Veliset ja ümbruskonda tutvustav õpperada on punktide kaupa ära toodud ja pildid juurde pandud. Kui tekib huvi rada läbi käima tulla, saab ka raja tervikteksti endale alla laadida.

© KODULEHEL WWW.VELISE.EE AVALDATUD MATERJALIDE KASUTAMISEL PALUME KASUTADA VIIDET "SILLAOTSA TALUMUUSEUMI KOGUDEST" (v.a. Vahelugemisi)

Vahelugemisi - et lugemine väga igavaks ei läheks, siis siia on kogutud lorilaule ja rahvapärimusi Velise ümbruskonnast.

Velise KHS - 1. novembril 2004. aastal nägi ilmavalgust Velise Kultuuri ja Hariduse Selts. See alaleht kajastab tema tegemisi.

Kodulehe koostaja on tänulik nii kriitika, kommentaaride, kui ka küsimuste eest aadressil velisekhs@velise.ee (võid klikata ka vastavasisulisel tekstil vasakul).

Head tutvumist tükikesega meie kodumaast ja ajaloost! Oled oodatud Veliset ja velislasi ka kohapeale kaema.

Klikk kaardil avab Velise valla ja ümbruse (fragment Eesti kaardist vallapiiridega 1:200 000 Eesti Geodeetide Ühingu 1939. aasta väljaanne)