Eelmise sajandi lõpuaastate “Olevikku” lehitsedes

1885
Märjamaalt teatatakse meile, et sääl seesama nimelises mõisas paastukuu 10 päeval esimest korda näitemängu mängitud. Etendatud olla “Mulgi mõistus ja tartlase tarkus” ja “Vorstaru linna bürgermeister”. Mäng läinud väga ladusalt. Iseäranis hästi mänginud hr. K. Vaatajad läinud rõõmsa meelega ja selle palava sooviga koju, et pea sarnast lõbu leiaksivad.

1893
Lelle. Isekõnnu mõisa küünis mängiti pühapäeval 8. septembril näitemängu “Kroonu onu” ja “Hall mantel”, mis hästi korda läksivad. Osavõtmine rahva poolt oli rohke. Sissetulek saab Vändra tummade kooli hääks. Tänu armsatele vaevanägijatele, kes vahel ka siit nurga rahvale kihvtise kõrtsilõbu asemel paremat pakkusivad. Soovida oleks, et pidu korrapidajateks alati seks sündsad mehed valitaks. (Artiklis on omaaegse Hiiekõnnu asemel kirjutatud Isekõnnu. Tegemist on aga ühe ja sama paigaga. A. P.)

1899
Juurust. Jaanipäeval oli Käru muusika seltsi ja Vahastu viiuli- ja segakoori poolt Käru muusika seltsi heaks pidu. Eeskavas olivad näitemängud “Pila Peetri testament”, “Inimese hind ja väimehe väärtus” ja tumm näitemäng “Kunst habemeajaja”. Vaheaegasid lõbustasivad kohaliku muusikaseltsi pasuna- ja Vahastu viiuli- ja segakoorid. Mis näitemängude etendustesse puutub, siis mängisivad suurem jagu oma osa rahuldavalt. Mõned peaosade mängijad teenisivad õigusega kiitust. Rõõm oli Vahastu segakoori kuuldes. Pea igas laulus, mis see koor ette kandis oli kokkukõla puhas, paisumise ja kahanemise kohad hoolega tähele pandud, takt kindel. Mõnes madalamas kohas oli pass natuke nõrk. Palju naeru sünnitas tumm näitemäng. Osavasti kanti see ette. Lõppeks oli veel udupiltide näitus Kuimetsa kooliõpetaja poolt ja kõige viimaks tants. Osavõtmine pidust oli elav, ainult kord pidul oli väga halb. Väga palju segati ettekannete tähelepanemist. Suuremalt jaolt tuli see küll üleliigsest alkoholi jookide tarvitamisest.

Ajalehti sirvis
A. PARNABAS