Kodurajooni minevik ja loodus

NIIDIAED

Märjamaa metskonnas Haimre vahtkonnas metsavahi maja lähedal nõmmel on looduskaitsealune objekt, mille nimi Niidiaed. See on 8 hektarit suur heinamaatükk, millel kasvavad eakad tammed. Maa-ala piiretel on tammi tihedamalt. Äärtest on ala kõrgem ja langeb vähe keskosa poole. Ala läbib üks idast läände kulgev märgatav nõgu.

Rahvapärimuste järgi olnud siin kauges minevikus metsajärv. Vanemad inimesed mäletavad, et veel 50-63 aastat tagasi olnud maa-ala läbiva nõo läänepooles otsas selliseid tiigikesi, kus poisid saanud suvel supelda. Mujal lähemal suuremaid veekogusid ei ole. Parun avastanud selle lopsaka rohuga ala ühel jahikäigul. Ta lasknul siia istutada tammed, piiranul koha taraga ja siitpeale alustatud igasuvist niitmist. Sellest, et siin niideti ja niidetav maa oli piiratud aiaga, ongi vahest tuletatud nimetus – niiduaed või niidiaed.

Paik oli olnud Haimre parunile ja ta jahikaaslastele meeliskohaks, kuhu koguneti jahile minnes ja kus jahilt tulles saaki jagati võib-olla peeti jahipidusidki. Jahimaja jälgi siin küll ei leidu. Olgu sellega, kuidas on, igatahes vajab kaunis ja omapärane niidiaed kaitset ja säilitamist. Asjata ei valuta kohalik metsavaht südant, sest siia kipuvad rallisõitjad ja inimesed, kellele meie kaunid looduspaigad pole pühad. Kahjuks puudub objekti märkiv tähis, see tuleb kindlasti paigaldada.

A. PARNABAS