Mis Velisel tehtud, mis plaanis

Kui heita pilk heakorrale ja mullustele ettevõtmistele Velise külanõukogus, peab kõigepealt märkima külanõukogu alalise heakorra- ja kodukultuurikomisjoni, Velise rahvamaja ja looduskaitseseltsi Velise sektsiooni korraldatud konkurssi “Maakodu ümbrus kauniks”. Eesmärk oli välja selgitada külanõukogu kaunimad ja paremini korrastatud kodud ning aktiviseerida maakodude korrastamist edaspidi.

Paremusjärjestuse määramisel oli aluseks:

Kaunimateks maakodudeks tunnistati Aadam Kirsipuu, Erni Põldre ja Jaan Tammsalu, teise koha väärilisteks Jüri Maasingu ja Augustin Siimari ning kolmanda koha väärilisteks August ja Oskar Looringu ning Kaarel Siimari kodu. Mihkel Kamarik ja Ado Alev said looduskaitseseltsi Märjamaa osakonnalt veel eriauhinna: nad on oma kodude juures säilitanud kauni loodusliku omapära.

Konkursist osavõtjate kodud olid väga mitmepalgelised. Ja üldse võtab koduilu loomine üha rohkem hoogu. Näiteks on Velisel praegu palju hästi remonditud hooneid. Ent haljastamisel vajatakse suunavat kätt. Erialase nõuande järele igatsesid ka paljud konkursist osavõtjad. (Meil on asjahuvilistele Velise rahvamajas välja pandud fotovitriinid konkursist osavõtnute kodudest.)

Kaunis ja korrastatud on Velise rahvamaja ümbrus. Ainult kiiremini tahaks näha viimase juurde rajatava pargi rohelust. Planeerimise ja mullatöödega jõuti möödunud suvel lõpule. Sügisel istutati Luua puukoolist toodud esimesed 60 tamme.

Suurt tööd teeb igat aastal Valgu 8-kIassiIine kool, kes on suutnud korras hoida koolimaja ümbruse ja koolile kuuluva küllaltki suure pargi.

Paaril viimasel aastal on heakorra alal palju tehtud ka Valgu sovhoosis. Keskuse osakonna uute majade elanikud on oma elamute ümbruse eeskujulikult korrastanud. Eestvedajad olid M. Koppel ja E. Volmer. Rahule võib jääda kontori ümbrusega. Mitme lauda juures on mustkate, möödunud suvel sai selle ka Veski osakonna karjalauda ümbrus. Veeti kruusa ja remonditi sissesõiduteid, ehitati põllutööriistade hoiuplatse (Veski osakonnas) jne. Tööd aga on veel küll ja küll, sest majand on suur ja objekte palju.

See olekski põgus pilk tehtule.

Mis saab edasi?

Valgu sovhoosil on uueks viisaastakuks heakorraplaanid valmis. Ülesanded on küll suured, kuid siiski reaalsed. On mõeldud üldisele haljastusele (puude ja põõsaste istutamine osakondade keskustesse, lautade juurde). Töötingimuste parandamiseks on viie aasta plaanis mitme farmi ümbruse asfalteerimine, isegi spordiväljakute ja supluspaikade ehitamine.

Velise rahvamaja aktiiv jätkab pargi rajamist. Kevadel külvatakse muru ja pannakse mulda mitusada puu- ja põõsaistikut. Tähistamist ootab 1905. aasta revolutsioonilistest sündmustest osavõtnute mahalaskmise paik.

Ka heakorrakonkurss peab jätkuma, sest ei saa jätta märkamata ja märkimata, kes teevad oma kauneid maakodusid veel kaunimaks. Ehk on õige astuda ka üle oma ukseläve. Poleks paha talvel veidi üht-teist mõelda ja läbi arutada, suvel aga ühiselt käia Tallinna botaanikaaias ja võib-olla mujalgi.

Need on esimesed ülesanded.

Loodame, et uuel aastal tulevad meiega kaasa kõik need, kes seni kõrvale jäänud või olnud ükskõiksed pealtvaatajad. Sest igav on elu ilma iluta.

A. PARNABAS
Velise külanõukogu alalise heakorra- ja kodukultuurikomisjoni esimees