Kodurajooni minevik ja loodus

KUIMETSA (IIDA) URKED

Kaiu kolihoosi territooriumil asuval Kuimetsa (Iida) urgete alal leidub rohkem kui 10 hektaril hulgaliselt karstilehtreid – orge ja väikseid koopaid. Neist kõige huvipakkuvam osa asetseb Kose-Kuimetsa maantee ja sellest ida poole jääva Iida pere vahel hõreda metsa all.

Karstialal paikneb kümmekond koobast, milles inimene saab liikuda, seda küll küürakil või käpuli. Ainult paaril koopal on 2-2,5 meetrit kõrgust. Koobaste pikkus on mõnest meetrist mõnekümneni, laius kuni 10 meetrit.

Läti Henriku kroonikas on juttu sellest, et sõdade ajal kasutasid muistsed eestlased karstikoopaid pelgupaikadena. Nii see tõenäoliselt oligi. Seepärast on Kuimetsa (Iida) urked riikliku kaitse all kui vabariikliku tähtsusega arheoloogiamälestis, tähelepanuväärse karstialana muidugi ka vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektina.