Kodurajooni minevik ja loodus

MOKA KIVIKALME

(Arheoloogiamälestis, Märjamaa k/n.)
Pikem kirjutis Haimre kivikalmest ja maaalusest kalmistust ilmus “Koduloolases” nr. 10 ja 11 1979. Kirjutise autor J. Kurepalu oli tol ajal sealse algkooli juhataja, seetõttu vahetu osaleja kalmete avastamisel ja hilisematel uurimistel. Kooli territoorium on arheoloogiamälestisena kaitse all. Kuna kalmeala pole tervenisti läbi uuritud, on koolimaja ümbruses 15-20 meetri ulatuses keelatud igasugused kaevamistööd. Sellest vööndist kaugemale, 100 meetri raadiuses ümber koolimaja (siinhulgas ka kooli õppe-katseaias) on mullatööd lubatud tingimusel, et jälgitakse hoolega võimalikku muinasleidude esinemist.

Koolimajast umbes pool kilomeetrit ida suunas asub sama Haimre-Alanküla maantee lõunaserval Titemäe talu. Vahetult talu õunaaia piiril, hoonetest 60-70 meetrit lõuna pool oleval söödis kivisel maalapil asub Moka kivikalme (nimi tuletatud küla järgi). Kalmistu koosneb mitmest osast. Suurem neist on enam-vähem ruudukujuline, mille küljed umbes 20-30 m. Ala on ebatasane. Peale mainitu täheldatakse siia veel kolme vähemat kalmet.

Moka kalmed said teatavaks 1937. aasta sügisel, kui tolleaegne Titemäe talu peremees kivide väljakaevamisel avastas hulga muinasleide. 1998. aastal inspekteeris kalmet arheoloog R. Indreko ja tegi siin proovikaevamisi. Inspekteerimise aruanne ja proovikaevamisel saadud leiud asuvad Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi arheoloogiasektoris, kus nendega on võimalik tutvuda.

A. PARNABAS