Kodurajooni minevik ja loodus

SÕTKE PAEPALJAND

(Looduskaitse objekt, Märjamaa k/n.)
Paljand asub Sõtke küla piirialal. Selle leiame, kui sõidame külasse Märjamaa linnutsehhi tagant minevat teed pidi või siis Märjamaa-Koluvere teelt üle endise Sõtke mõisa. Objekt on ristkülikukujuline, 1,3 ha suurune, ümbritsevatest põllumassiividest 0,5-1,0 m, lääne-loode servas rohkemgi madalamal olev ala. Keskosas taimkate peaaegu puudub või esineb laikudena, õhukest kamarat lõhub ka üleminev sõidutee. Äärtel (laiemalt ida pool) kasvab kadakaid ja kiduraid mände.

Rahvapärimuste järgi on paljand kunagise jõe või oja põhi. Oletust kinnitab asjaolu, et just siia on kunagi rajatud küla, aga vee olemasolu oli minevikus elupaikade valikul peamine. Sõtke küla piirkonnas praegu mingit muud suuremat veekogu pole.

Paljand on küllaltki huvitav vaatamisväärsus.