Kodurajooni minevik ja loodus

RUSSALU KIVIKALME

(Arheoloogiamälestis, Märjamaa k/n)
Kalme asub Varbola sovhoosi territooriumil Russalu Jõeäärse külas endise Sahka talu maal. Kalme juurde jõuame Sahka talu teed pidi umbes 0,7 km lääne suunas edasi liikudes. Mälestis asub vahetult tee pahempoolses servas.

Kalmeala suurus on umbes 24 * 30 meetrit, see on ümbritsevast maapinnast veidi kõrgem küngas, millel kasvavad kuused ja üksikud kadakad. Siia on veetud kive, niisugune teguviis on kohatu ja seda tuleb vältida. Peame meeles, et iga muistis on eelkõige ajalooallikas ja selle korrashoidmine näitab meie kultuuritaset, austust oma esivanemate ja nende loodud kultuuri vastu.

Üks suur kalme asus veel Russalu Lümandu külas endise Hansu talu maal. Seal kaevati aastail 1929, 1930 ja 1937, kokku leiti 297 mitmesugust eset. Praeguseks on see muistis hävinud.

OHVRITAMM

(Looduskaitseobjekt, Märjamaa k/n)
Puu kasvab Velise metstonna keskuse lähedal maanteest vasakul umbes 0,5 km ida suunas üle lageda põllu metsa ääres. Võimsa mulje jätab tamme tüvi, mille ümbermõõt on 4,65, kõrgus 18 meetrit Tahaks loota, et puu veel kaua püsib, kuigi selle võras on juba palju “halli”.