Kodurajooni minevik ja loodus

SÕTKE LINNAMÄGI (ka Katsimägi)

(Arheoloogiamäiestis, Märjamaa k/n.)
Linnamägi asub Märjamaa sovhoosi territooriumil endise Sõtke küla piiril Tammiku talu maal. Muistis paikneb talu hoonetest 80-90 m edela pool põldudevahelises metsatukas, talu ise on aga endisest Sõtke mõisast umbes kolmveerand km lõunas.

Linnamägi asub metsatuka põhjaservas. Veel selle sajandi 30-ndatel aastatel olnud koht kasutusel loodusliku heinamaana. Nüüd kasvab siin lepa- ja sarapuuvõsa, mille hulgas üksikud suuremad tammed ning kuused. Mingit mäge siit metsatukast ei leia, see on tavaline tasane metsaalune, mida ümbritseb kunagisest linnamäest säilinud valli alus. Valliga ümbritsetud ala on peaaegu ümmargune, läbimõõduga 70-80 m. Kirde- ja idaosas on vall veel hästi säilinud, lääne pool peaaegu märkamatu.

Vallist 12 m väljaspool idas on arvatava linnuse kaevu ase, kust veel 30-40 aastat tagasi olevat vett võetud. Praegu on kaevu sügavus 1 m, läbimõõt pealt 3 m. Rahvapärimuste järgi tuntakse suure tamme all olevat lamedat kivi ohvrikivina. On tõenäoline, et siin kasvas ohvrihiis või tammik, millest on tuletatud Tammiku talu nimi. 0,3 km lõuna suunas asuvas Poomi metsas asuvat mälestuste järgi muistne kalme.

Sõtke linnamäest on juttu J. Jungi raamatus “Muinasaja teadus eestlaste maalt” III (1910. a.) ja A. Tiitsmaa Märjamaa kihelkonna kirjelduses. Mainitakse tammikumäge Sõtküla mõisa Tammiku talu juures, kus olnud enne loss. Tammikust umbes 130 m kagu pool olevat olnud surnuaed. Ilmselt on mõeldud praegust Poomi metsa.

Muistise rajamise ja kasutamise ajaks arvatakse II aastatuhande esimesi sajandeid.