MEES EESLIINILT

JÜRI OVIIR sündis 1872 Velise vallas metsavahi pojana. Enne 1905. aasta revolutsiooni töötas ta ehitustöödel ja Tallinna vaguniehitustehases. 1905.-1907. aasta revolutsioonist võttis J. Oviir Velisel aktiivselt osa, organiseerides koos M. Aitsami ja J. Paulusega rahvakoosolekuid, osales mõisaite ülevõtmisel. Ta mõisteti tagaselja surma Karistussalkade eest õnnestus mehel põgeneda Ameerika Ühendriikidesse, kust tuli Esimese maailmasõja eel kodumaale tagasi.

30. novembril 1917 (vana kalendri järgi) valis Velise valla nõukogu silmapaistva revolutsioonivõitleja töörahva nõuikogu esimeheks. Saksa okupatsioonivõimude ees läks tal korda end varjata 1924. aasta detsembri ülestõusust võttis J. Oviir jälleg osa, käies Balti jaama vallutamas.

J. Oviir suri 1957 ja on maetud Vigala kalmistule.