Ühe katse tulemus

Kuuldes raskustest, mis on kerkinud esile meie kolhoosis linaseemne puudujäägi tõttu lina külviplaani tätmisel 1951. a. kevadel, tekkis mul mõte katsetada väljadel talvitunud linaseemnega. Võtsin kolhoosi linakuparde rõugust peosse kupraid, poetasin seemne välja ja kuivatasin ahjul. Seemnel puudus küll normaalne läige, värv ja lõhn. Puhastades sain 90 normaalset seemet, mis külvasin 14. aprillil kasvuhoonesse. Kuna kasvuhoone oli remondis, siis oli seal päeval päikese mõjul 10-15O C sooja, öösel langes temperatuur 3-5O C. Kütta polnud veel võimalik.

Esimesed tõusmed ilmusid juba 19. aprillil. 24. aprilliks oli idanenud 67 seemet, mis moodustab 75%. Taimed arenevad kiiresti ja jõuliselt.

Tehtud katse põhjal soovitan kolhoosidel, kus on suured linaseemne puudujäägid, kontrollida väljadel talvilunud seemne seisukorda, kuprad viivitamatult peksta, seeme kuivatada ja hoolikalt puhastada, enne külvi seemet kindlasti ka puhtida. Sel teel suudaksid mitmed kolhoosid varuda veel nüüd endale linaseemet.

A. PARNABAS,
Valguse kolhoosi aednik.