Ürikud kõnelevad

KOOSOLEKU PROTOKOLL
1918. a. jaanuari kuu 23. päeval Velise valla Töörahva Nõukogu, endise Velise vallavalitsuse tegevust läbi arutades, leidis, et endine vallavalitsus, mis koos seisis vallavanemast Georgi Riesest, tema abidest Otto Saalistest, Johan Tammest ja Mihkel Mõisast, ei tahtnud vallavalitsust valla Töörahva Nõukogu kätte üle anda, mispärast 20. jaanuariks s. a. valla kohapidajate koosoleku kokku kutsus, kus otsuseks tehti vallavalitsust üle mitte anda. Koosoleku juhataja Jüri Kamarik töötas juba ammu praeguse nõukogude valitsuse vastu, salasi kontrrevolutsioonilisi koosolekuid pidades. Tema kontrrevolutsiooniline tegevus tuli koosolekul 20. jaanuaril s.a. avalikuks.

Nimetatud koosolekul astus Kamarik seaduse vastaliselt iseäranis sellega üles, et ta ilmunud kümnikutele ette pani valla Töörahva Nõukogu käsku mitte täita ja koosolekule ette pani isikuid, kes vallavalitsust üle tulevad võtma, röövliteks tunnistada.

Peale selle on vallavanema abil Tammel salakoosolekute pidamises süüdi.

27. detsembril 1917. a. tuli Tamme juurde keegi teadmata isik, kes salakoosolekut pidada tahtis. Ruumide küsimusega pööras Tamme Velise vallas oleva Võeva talu peremehe Tõnis Riibergi poole. Kui Tamm leidis, et nimetatud Riibergi juures keegi enamlane Eduard Vajakas korteris oli, ei soovinud Tamm tema, Riibergi, juures koosolekut toime panna. Nähes, et keegi niisuguse koosoleku jaoks ruumisi ei lubanud, pidas Tamm koosoleku oma eluruumides ära, kuhu ta Velise valla elanikke kokku kutsus. Järgmisel päeval läks valla Töörahva Nõukogu liige Kustas Virbel Tamme juurde teadmata isiku üle seletust saama, kuid Tamm salgas ära, et tema seda isikut ei olla tunnud. Seesama teadmata isik pani 28. detsembril mineval, 1917. a. Velise valla Päärdu koolimaja ruumides koosoleku toime, mida vallavanema abi Mihkel Mõis korraldas.

Detsembrikuus mineva aasta ajas Tamm ilma vallavanema loata koosoleku kokku, et vangis olevat Vigala õpetajat Buschi vabastada, kusjuures sellega seadusest üle astus, et ta oma huvide korda viimiseks selleks vallavalitsuse aparaati – kümnikka tarvitas.

Valla Töörahva Nõukogu liige Jakob Burmeistri juuresolekul rääkinud Tamm Velise mõisas, et Velise mõisa metsas nii palju puid ei jätku, kuipalju neid enamlaste ülespoomiseks tarvis läheb, sellega mõisa töölisi üles ässitades. Selle peale vaatamata, et nõukogu liikmed mitu korda hoiatatud on, töötab Tamm valla Töörahva Nõukogu vastu, ässitab rahvast praeguse valitsuse vastu üles, räägib kõiksugu kuulujutte ...

Nõukogu, vallavanemat, tema abisi ja koosoleku juhatajat Jüri Kamarikku kontrrevolutsiooni töös süüdlaseks tunnistades, tegi otsuse: nimetatud isikuid seadusliku(le) vastutusele võtta; sellest protokollist ärakiri Vigala punase kaardiväe keskkomiteele saata, teatades, et nende isikute süütegude asjus võivad tunnistajateks olla:

1. Jüri Mihkli p. Oviir, 2. Mihkel Jüri p. Nolling, 3. Vladimir Mihkelson, 4. Kustas Kustase p. Virbel, 5. Marie Jakobi t. Burmeister, 6. Jaan Jaani p. Koppelmann, 7. Julie Taveti t. Koppelmann, 8. Kustas Tõnise p. Karell, 9. Tõnis Tõnise p. Kairell, 10. Mai Himdreku t Tarvast.

Nimetatud isikud elavad Velise vallas.

Nõukogu esimees: J. Oviir
Liikmed: (allkirjad)