Tuul saadi kiiresti tiibadesse

Laululusti on Velise kandi rahval jätkunud läbi aegade. Lauldi Velisel, Valgus, Nurtus, Päärdus.

Vaevalt oli sõjamüra vaibunud, kui Valgus alustati lauluharjutusi. Taktikepi võttis hallipäine, juba seitsmekümne viienda eluaasta lävel Gustav Lauter, üks Ants Lauteri vanemaid vendi. Koos käidi neljapäeva õhtul ja pühapäeval. 1949. aasta suveks oldi nii-kaugel, et sõideti Läänemaa laulupäevale, võeti osa ka isetegevuskooride võistlusest.

1949. aasta 12. juuli “Läänlane” kirjutab: “Segakooride võistlust tuleb lugeda täiesti õnnestunuks. Esimese auhinna sai Velise valla “Valguse” ja “Tuleviku” kolhoosi segakoor Gustav Lauteri juhatusel. Koor esitas V. Zahharovi “Au Nõukogude võimule”, Ukraina rahvaviisi “Dnepr lai” A. Velmeti kooriseades ja M. Härma “Isamaa hiilgava pinnalta”. Koorijuht on suutnud selle väikesearvulise kolhoosnikutest koosneva kollektiivi sulatada suurepäraseks kammeransambliks, keda iseloomustab puhas intonatsioon, loomulik ja vaba häälemoodustamine, küllaldane dünaamilis-agoogiline paindlikkus ning häälerühmade vaheline tasakaal. Suurima kunstilise võidu saavutas koor viimase lauluga, milles esines kromatismi. Lauljad tulid oma ülesandega väga hästi toime.”

Samast ajalehe numbrist loeme teisalt: “Aeg on möödunud kiirelt. Juba hakkab hämarduma, kuid ettekanded kestavad hoogsalt edasi. Lavale sammuvad “Valguse” ja “Tuleviku” kolhoosnikud. Täna esitati neid laulukooride ülevaatusel I auhinna saamiseks. Et koor on auhinna vääriline, seda tõendavad peokülaliste ovatsioonid, kui koor laulab “Dnepri laulu” ja “Kaera-Jaani”.”

See oli suur saavutus. Tuul oli tiibades ja juba 1950. aasta kevadel võeti osa vabariiklikust segakooride ülevaatusest. Tulemus – isetegevuslike kollektiivide hulgas esimene koht, auhinnaks raadiovastuvõtja (radioola).

Edasi osaleti ülevaatusel järgmisel kevadel, kus saavutati teine koht. Lauldi ka 1951. aasta üldlaulupeol.

Sagedased olid kontsertesinemised paljudes tolleaegse Läänemaa paikades, Pärnu-Jaagupis ja Pärnu laulupäeval.

A. PARNABAS