ÕITSEV MAA

“On seesugune lihtne ja tuntud väljend “õitsev maa”. Nii nimetatakse alasid, kus inimeste teadmised ja kogemused, nende kiindumus loodusesse, nende loodusearmastus panevad toime tõelisi imesid.”

(L. I. Brežnevi ettekandest NLKP XXV kongressile)

NLKP XXV kongressil räägiti palju looduskaitsest. On ju tänapäeva looduskaitse meie kümnenda viisaastaku rahvamajandusplaanide üks lahutamatu koostisosa. Ees ootavad tähtsad ülesanded meie elukeskkonna parandamiseks ja terviklikumaks muutmiseks.

Tahaksin siinkohal meelde tuletada ainult üht teesi kongressi materjalidest – inimese elu- ja töökeskkonna kaitsmine saastamise eest.

Sellesse lausesse on kokku pandud kõik see, millele peame mõtlema iga päev tööl, kodus, kusagil looduses, kauni järve kaldal puhkust või nädaladõppu veetes. See on loosung, see on teetähis alanud viisaastakusse, inimese elu ja tervise, meie tuleviku nimel. Meie tööd ja tegemised elukeskkonnas – looduses, on igapäevaseks arvestuseks, mille järgi hinnatakse lõpuks meie käitumist ja suhtumist meid ümbritsevasse.

Kõik see saab alguse meie ukse eest, meie farmide ja töökodade õuedelt. Et meie tegevus valmistaks rõõmu meile endile, kogu meie rahvale ja tulevastele põlvedele, alustagem uue viisaastaku esimest külvikevadet kindla eesmärgiga: heakord ongi esimene ja põhiline samm inimese elu- ja töökeskkonna kaitsmisel saastamise eest. Saagu see meie töökultuuri igapäevaseks ja lahutamatuks osaks. Olen veendunud, et kui sellest kinni peame, kasvab meie lugupidamine meid ümbritseva looduse vastu, teeme tõelisi imesid ja meie maa saab õitsvaks maaks.

A. PARNABAS