Märjamaal bioloogiapäev

Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna juhatuse koosolekul analüüsiti 1975. a. tegevust ja seati rajajooni tänavuseks. Oli rõõmustavat, oli ka puudujääke. Heameelt teeb töö noorliikmetega Märjamaa Keskkoolis ja Valgu 8-kIassilises Koolis. Täiesti rahule võib jääda loengutega, vestlustega, õppekäikudega. Pole aga suudetud elukeskkonna kaitsele, meid ümbritseva looduse, meie kodude välisilme ja tööpaikade korrastamisele ning kaunistamisele kaasa tõmmata kõiki tegevliikmeid. Jääb loota, et käesoleval aastal asi paraneb.

23. aprilli õhtul hell 19 oodatakse kõiki loodusesõpru Märjamaa kultuurimajja järjekordsele bioloogiapäevale. Avaettekanne “Keskkonnakaitse – inimtegevuse kvaliteet looduses” on ELKS-i aseesimehelt Jaan Eilartilt. Tuntud loodusevaatleja ja ilmaennustaja V. Želnin Vellaverest räägib nutriatest, aga võib loota, et ta ütleb midagi ka tänavuse tujuka kevadilma kohta. Valgu kooli õpilaselt K. Tihkanilt kuuleme, kuidas töötavad sealsed noored loodusesõbrad. Huvitavat metssigadest on rääkida Märjamaa Keskkooli õpilasel T. Linnamäel. Näidatakse R. Marani värvifilme “Looduse hääled” ning “Inimene ja loodus”. On näitus õpilaste loodusteemalistest joonistustest.

A. PARNABAS