Esimene töösuvi

Koolimetskonnad on üks õpilaste klassivälise töö vorm, kus omandatakse loodus-, looduskaitse- ja metsandusalaseid teadmisi. Töö ja praktiline tegevus aitavad lastes süvendada armastust looduse vastu, sisustada vaba aega.

Aasta algul alustas Vaigu 8-klassilise Kooli juures tegevust koolimetskond. Kuna esimene töösuvi on seljataga, pöördusin läheneva metsatöötajate päeva puhul koolimetskonna juhendaja, Valgu sovhoosi metsaülema Lembit Tihkani poole küsimusega, mida võiks öelda noore metskonna esimeste tööde ja tegemiste kohta.

“Raske on järsku vastata, kuna möödas on esimene suvi ja võrdlusjooni pole veel võimalik tõmmata. Kauaaegse metsamehe kogemuste põhjal ja kui vaadata tehtut arvudes, võib öelda, et läks korda. Esimesed kuud pärast koolimetskonna loomist kuulsid organisatsiooniliste küsimuste lahendamiseks. Moodustasime vahtkonnad ja valisime personali. Ega siingi kõik nii ladusalt läinud. Eeskuju ega kogemusi kusagilt võtta polnud, kõigest tuli endal kohapeal jagu saada. Üht peab aga mainima, et metskonna liikmeteks olgu ikkagi need õpilased, kellel armastust looduse vastu ja huvi seal töötada. Talvekuudel õpiti metsanduse aluseid ja muid teadmisi. Esimeseks praktiliseks tööks oli lindude pesakastide valmistamine, kokku üle 60. Parandati ja puhastati ka hulk vanu. Aprilli keskpaiku alustasime juba metsaistutamist. Koolimetskonna abiga rajati 3,7 ha uut metsa. Eelmise aasta kultuure täiendati 3 ha ja looduslikku uuendust tehti tervelt 12 ha. Suur töö tehti ära sovhoosi metsataimlas. Kohe asuti maa ettevalmistamisele puukoolis ja istutati 15 000 kuuseseemikut. Suve jooksul rohiti puukooli 3-4 korral. Peale selle puhastati 6 ha kultuure.

Puukoolis lõpetati maa ettevalmistamine kevadeks. Kõigele lisaks puhastati kevadel looduse õpperada ning osa poisse aitas linde rõngastada. Pole unustatud ka ulukeid: neile on valmistatud üle 200 lehise.

Toredaks päevaks oli 14. mai, kui Tallinnast käidi noorte töid ja tegemisi filmimas. See oli omamoodi tunnustus.

Kõik, mis plaanitud, ei läinud korda. Pidamata jäi 2-päevane õppelaager, samuti on osa õppekäike tegemata. Selles osas oleme meie, juhendajad, võlglased. Kui on veel ilusaid ilmu, tahaks lastega teha ühel käigu Kaisma rabasse ja pikema ekskursiooni Kiingi-Nõmme näidismetskonda. Ees on sügisesed metsapäevad, talvel ootavad abi ulukid – nii et tegemist jätkub.

Praegu on metskonnal 26 tegevliiget. Noorliikmeid (praktikante) on praegu kirjas 19. Metsatöötajate päeva puhul märgin ära neid tegev- ja noorliikmeid, kes suve jooksul erilise hoole ja armastusega tööst osa võtsid: Sirje Saaliste, Maia Tihkan, Mati Viet, Tõnu Tali, Arved Luha, Urmas Tihkan ja Eva Kamarik.”

Kirja pannud
A. PARNABAS