Ilma tembud 400 aastat tagasi

Üheks väärtuslikumaks faktide allikaks Eesti mineviku uurimise seisukohalt on eesti päritoluga Tallinna kodaniku Balthasar Russowi “Liivimaa kroonika”, mille I trükk ilmus, Saksamaal 1578. aastal. Peamine rõhk kroonikas on asetatud Liivi sõjale, mida Russow käsitleb väga põhjalikult ja detailselt. Kroonika lehekülgedele on aga poetatud ülestähendusi loodusestki.

VALI TALV – 1573

Aastal 1573 oli vali talv Liivimaal, nõnda, et neljapäeval enne nelipühi veel inimesi üle jää Rootsist Tallinna on tulnud ja nelipühipäivil Tallinna reid veel niikaugelt kinni oli, et vallidelt ja tornidelt mitte ei võinud üle ära näha.

SÜGAV LUMI – 1576

Aastal 1576 enne mardipäeva tuli äraarvamata sügav lumi maha Tallinna linnas ja mõni penikoorem teed ümberkaudu nõnda, et palju inimesi, kes maa poolt Tallinna tahtsid tulla, tee peal sügava lume sees otsa said. Niisama ka palju vaeseid talupojanaisi, kes oma pisikesi lapsi tahtsid ristimisele tuua, said oma lastega lumes ja külmas otsa. Ja paljud jätsid, kui häda märkasid oma reed kõige täiega tee äärde, kus need mõne päeva seisid. Ja keegi ei võinud mõni päev otsa kuhugi minna ega reisida ja üks naaber ei pääsenud teise juurde ja kodanikud, kes maale olid reisinud, ei saanud mõnel päeval koju tulla ja paljud pidid oma härgadega ja koormatega teele jääma.

TORMI TUULTEST – 1576

Aastal 1576, kogu sügise kuni uue aastani olid nii hirmsad tormitormituuled ja mere kohisemised, nagu seda ükski inimene enne ei ole kuulnud ega mäletanud. Sest Tallinas üksi ei mäleta ükski inimene, et kirikutornid või sadama pulvärgid oleks ümber puhutud või ära uhutud nagu sel aastal sündis. Ja ühelgi aastal ei ole nii palju laevu ja kuutrisid täie lastiga Tallinna all randa aetud, kui sel nimetatud ajal.

SUUR VIHM – 1579

Selsamal suvel valitses arvamata ja kuulmata vihmane ilm niisugusel määral, et viie nädala peale mitte kolme päeva kuiva ei olnud ja raske vihma pärast, mis ööd ja päevad sadas, hakkasid nii hästi sõjamehed kui ka kõik teised üsna kohe meelt heitma.

KURI ILM – 1580

Aastal 1580, 25. juulil tõusis Liivimaal ja iseäranis Järvamaal jälle kuri ilm, müristamise, välgu ja rahega, nagu tahaksid maa ja taevas hukka minna. Tuli nii suurt paksu rahet, mis mitte ainult vilja Paide ümber mõne penikoorma maa peal maha ja puruks ei peksnud, nagu ei oleks sinna midagi olnud külvatud – kust siis ka midagi ei saadud – vaid lõi ka metsas ja väljadel loomi ja lindusid maha ...

TORM – 1582

18. detsembril oli kole ja hirmus torm, nõnda et palju laevu Tallinna sadamas tükkideks löödi ja põhja läksid, misläbi ligi viiskümmend Rootsi mõisameest, rüütlipärased mehed, aadlist ja mitteaadlist, kes vastu talve Rootsi tahtsid sõita, otsa said ja ära uppusid.

Väljavõtted teinud
A. PARNABAS