JAAN LIMBERGI AUSTAMISE ÕHTU

Üleeile õhtul oli Velise kultuurimaja väike saal rahvast tulvil. Peale Velise inimeste tuldi bussidega Valgust, Märjamaalt, Haimrest, Teenuselt, Tallinnast austust avaldama nii kõrgesse ikka, üle 90 aasta läve astunud Eesti NSV teenelisele metsakasvatajale ja loodusesõbrale Jaan Limbergile.

Tervitusmontaaži esitasid Haimre kooli pioneerid. Jaan Limberg on selle kooli aupioneer ja õpilased sagedased külalised tema kodus. Õhtul astusid tervitussõnadega üles Valgu sovhoosi metsaülem Lembit Tihkan, teeneline õpetaja ja looduskaitse-entusiast Harri Jõgisalu ja paljud teised. Looduskaitseseltsi aukirja Jaan Limbergile oli tulnud üle andma seltsi aseesimees Jaan Eilart. Sünnipäevalaps sai temalt veel autogrammiga koguteose “Eesti metsad”. Lilled. Kingitused.

Õhtu toredaim hetk oli, kui Jaan Limberg ise tõusis, lausus tänusõnad õnnitlejaile ja esitas sama katkendi “Mikumärdist”, mille ta oli ette kandnud oma lavategevuse 20 aasta juubeli tähistamisel.

A. PARNABAS