Üks kilomeeter Rapla poole, endise Valgu koolimaja kohal paljandub aluspõhi: alam-siluri ladestiku Adavere lade (Velise kihistu). Koht on tuntud ka Koolitoa pangana.