2 km edasi asub vaadeldava piirkonna tänane keskus - Valgu. Kõigepealt püüab pilku kõrgete pargipuude vahele peituv valge mõisahoone. Alates 1941. a on maja kasutusel koolimajana, praegugi asub seal Valgu Põhikool. Mõisahoone põletasid Velise mehed 1905. a esimesena Läänemaal (14. dets), ehitati aga see käsukorras vallarahva poolt uuesti üles. Ära jäeti hoone esifassaadil olnud sammasportikus. Koolimaja ümbritseb 7,5 ha suurune vabakujuline park, kus huvipakkuvamad on hiigelmõõtmetega lehised.


Pargi lähistel asub senise Valgu sohvoosi keskasula. 1987. a sügiseks valmisid veidi häärberit meenutava ilmega klubi ja sellega ühte ansamblisse kuuluv kontorihoone (arhitekt Vilen Künnapuu). Ettevõtte üldpindala oli 9310 ha, millest 4205 ha haritavat maad. Siinsetel savikatel muldadel on maad haritud juba muinasajal. Valgu (Walkede) nime mainitakse juba ühes 1284. a piirileppes.

Valgu Põhikool - kenamaid ümbruskonnas