Siit pöörame Sulu suunal. Konuvere linnamägi asub sillast 0,7 km. ülesvoolu jõe paremal kaldal. Läänemaa idapoolseima linnuse õue pikkus on 60 m. ja laiuseks 25–30 m. Umbes 2000 m2 suuruse linnuse idapoolse osa kultuurkihti on liiva võtmisega lõhutud. 0,3–0,7 m. paksusest kultuurkihist on leitud nelja ehitise, tõenäoliselt rõhtpalkelamu tukid koos algelistest kerisahjudest või kolletest pärinevate rohkete põlenud kividega. Viimased väljakaevamised teostas Evald Tõnisson 1971.–1973. a. Leiumaterjali järgi on linnus kasutusel olnud X–XI sajandil. Territooriumilt on leitud paar kiviajast pärinevat eset.