Kaks kilomeetrit Valgu suunas, Aasa talu kohal üle jõe asus Valgu mõisa tellisetehas - Lossi kivitönk. 19. sajandi lõpul valmistati siin peale ahju- ja põrandatelliste veel drenaasitorusid.


Samal kohal jões on 4 m sügav Neitsihaud. legendi järgi olevat kunagi neli neitsit siia tõllaga sisse sõitnud ja uppunud.

Tehase toodang Sillaotsa Talumuuseumis