Valgu suunas Sulu teeristil asub endise Tahka kõrtsi hoone. Selles kõrtsis, mille kuulsus ulatus kaugemassegi ümbruskonda, oli samu ärplemisi, jõukatsumisi, tülisid ja riidusid, mis meile tuttavaks saanud "Tõe ja õiguse" lehekülgedelt. Kõrts lõpetas tegevuse 1910. aastal.

Tahka kõrtsihoone seitsmekümnendail