VELISE LOODUSE JA KULTUURILOOLISTE PAIKADE ÕPPERADA

 

Raja skeem välja trükkimiseks

Siin on tutvumiseks endise Läänema suurima, Velise, valla loodusest ja minevikust pajatava õpperaja teejuhti. Rada on kokku pandud kohaliku kodu-uurija ja Sillaotsa Talumuuseumi rajaja Aleksei Parnabase poolt 1975. aastal (ilmunud ajalehes "Ühistöö"). 1986 kirjeldas rada oma raamatus "Looduse õpperajad" Jaan Eilart. Trükitud broðüürina ilmus rajakirjeldus 1988, täiendusi lisasid Jüri Kusmin ja Kalev Tihkan. Alljärgnev on neljas Velise õpperaja värskendatud kirjeldus.

Rada on umbes 70 km pikk, moodustades kaks ringi algpunktiga Velisel. Sealt võib vastavalt ajale ja soovile asuda pikemale või lühemale ringile. Pikem kulgeb Veliselt üle Valgu ja Nurtu Jämeda kaudu tagasi alguspunkti, lühem aga Veliselt üle Velisemõisa ja Päärdu Seljamäele ning Kilgi kaudu kõrvalepõikega Sulule tagasi algusesse. Pikem rada on nelikümmend, lühem kolmkümmend kilomeetrit pikk. 2007. aatal värskendati Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse toel rajatähistust, hooldati punkte ning paigaldati viis infokaarti. Õpperada on soovitav läbida jalgratastel, kuna suurem osa vaatepunkte on maanteede läheduses. Valdavalt eramaal asuvate objektidega tutvumisel tuleb kinni pidada Igaüheõigusest.

Raja tekst